«Finnes det rasisme i Norge? Ja. Er problemet Tore Sagen (komiker)? Nei.

Jeg har med undring sett debatten om uakseptable fordommer og rasisme bli til et oppgjør med humor, satire og Sagen.» Slik startet jeg et innlegg i VG sist uke. Responsen var enorm, noe jeg er glad for. Det viser en bred oppslutning om at rasisme må bekjempes på det norske fellesskapets premisser, det norske fellesskapets grunn.

Denne grunnen består ikke bare av demokrati, likestilling og små forskjeller, men også av frihet. Ytringsfrihet – fri humor inkludert. Verdikampen er det viktigste som driver meg som politiker. Engasjementet ble ikke mindre av årene som folkevalgt i Drammen, en av Norges mest flerkulturelle byer.

Mye av det som diskuteres nasjonalt, opplever vi lokalt. Inkluderende fellesskap og gode møter mellom ulike mennesker, men også hverdagsrasisme og diskriminering. Jeg har møtt mange kvalifiserte drammenserne som ikke blir kalt inn til jobbintervju, kun fordi navnet er «feil». Og det er vondt å høre om barn som får slengt stygge meldinger etter seg på grunn av hudfarge.

Slik skal vi ikke ha det. Ikke i Norge. Ikke i Drammen. Utenforskap er gift for et samfunn bygd på fellesskap og tillit. Det skal vi fortsatt være. Derfor har vi et felles ansvar for å ta oppgjør med rasisme og etnisk diskriminering. Bidrag fra åpenbart antirasistiske komikere som Tore Sagen, må da ønskes velkommen, ikke analyseres i hjel med høye skuldre.

Jeg kom til Norge som liten gutt, fra et land «vi ikke liker å sammenligne oss med». Fordelen sånne som meg har, er at vi nettopp kan sammenligne. Mange av oss ser trolig klarere enn de fleste innfødte hvilke kvaliteter Norge har. Jeg ser demokratiet og friheten, jeg ser hvordan et sosialdemokratisk Norge har stilt krav og gitt meg muligheter. Men jeg ser også hvor heldige vi er som lever i et land med fri humor.

Knebling av debatt, siling av «godkjent»/«ikke godkjent», er ikke en vei Norge bør inn på. Norge trenger fri humor. Drammen trenger fri humor. Derfor skrev jeg i VG: Takk, Tore Sagen! Hold fram som du stevner!