25. september er det 150 år siden Anna Sethne blei født i Drammen. I Drammen har det til nå ikke vært noen spor etter denne internasjonalt kjente pedagogiske pioneren. Det blir det imidlertid en endring på.

Anna Sethne var talsperson for en mer barnevennlig og elevaktiv skole. Oppveksten i fattige kår i Drammen, og mulighetene hun fikk gjennom utdanning, inspirerte henne til å gi flere barn en vei ut av fattigdommen. Skoleforsøkene hennes på Sagene skole fikk oppmerksomhet langt utover landegrensene og hun var også opptatt av å formidle pedagogisk forskning fra Europa og USA til sine medlærerinner i Norge.

Hun hadde nok likt at Drammen i dag er en universitetsby som bl.a. huser lærerutdanninger og et stort pedagogisk forskningsmiljø. Et internasjonalt navn som Sethne passer godt inn i et moderne Drammen med innbyggere fra hele verden.

Les også

Pussig nok ingen synlige spor i Drammen etter denne kjente kvinnen

I Drammen er det få kvinner som har fått gater, plasser og torg oppkalt etter seg, så dette er også et lite bidra til å rokke ved mannsdominansen i det offentlige rom.

Hvis man trasker eller sykler gjennom Drammens gater møter man nasjonale storheter som Welhaven, Wergeland, Kielland, Ibsen og Nansen, men også viktige lokale kjendiser som Marcus Thrane, Johan Halvorsen, Christen Smith og Niels Treschow.

Mennene man møter har titler som amtmann, kaptein, ingeniør, professor og rektor. Det de har til felles, er at de har vært viktige nok til å få lov til å foreviges som navn på gatene våre. Damene man møter er færre, men en av dem er takk og lov Betsy Kjeldsberg. Hvis det å gå foran i kampen for kvinners rettigheter i en mannsdominert verden ikke er viktig, så veit ikke vi. Det finnes noen få andre damer som har vært viktige nok i Drammens gater, f.eks. Hanna Winsnes og Martha Sundland.

I framtida håper vi at de får selskap av flere betydningsfulle damer, og i år har vi en gyllen anledning til å forevige ei dame som har hatt stor betydning for utviklinga av den norske skolen og som fortsatt inspirerer skolefolk til å gjøre skolen bedre for dem den er til for.

I 1932 blei Anna Sethne utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. I Oslo æres navnet hennes gjennom et bygg på OsloMet og ei gate på Torshov. Etter 150 år ser det nå ut til at fødebyen også gjør ære på navnet hennes. Torsdag fikk hun sitt eget auditorium på Papirbredden i anledning jubileet. Og tirsdag framsto et samlet kommunestyre som enige med oss i at vi må hedre hennes minne med å få en vei eller plass oppkalt etter seg. Det er vi godt fornøyd med.