DRAMMEN: Hverdagen i flere familier ble snudd på hodet da inntekten forsvant over natta da flere yrkesgrupper ble permitterte på grunn av restriksjonene rundt koronaviruset. For å hindre spredning av viruset ble alle serveringssteder, treningssenter og virksomheter med menneskekontakt stengt. Det ble også alle landets skoler og barnehager.

I andre familier har jobbhverdagen vært krevende for foreldre som arbeider i helsevesenet, transportnæringen og dagligvarehandelen.

Samtidig skal årets påske tilbringes hjemme. For å hindre spredning av koronaviruset har vi heller ikke lov til å gå på besøk til hverandre eller la barn leke sammen.

For å gjøre denne påsken litt bedre for barnefamiliene har de frivillige organisasjonene i Drammen gått sammen for å gi barnefamiliene en påskeoverraskelse.

– Dette er ikke noe som er behovsprøvd, og det er ingen kriterier for å få en slik aktivitetspakke, men jeg vil tro at de som legger inn ønsker om å få en slik pakke er de som har behov for det, sier Bente Bostrøm.

Hun er prosjektleder i Drammen Sanitetsforening, og leder prosjektet med å dele ut aktivitetspakker til familier som har det ekstra vanskelig nå.

– Det føltes feil å ta påskeferie og legge seg bakpå. Det er godt å kunne få bidra, sier Bostrøm.

Deler ut 1000 aktivitetspakker til barnefamilier

Ideen kom etter at Drammen Sanitetsforening og Forandringshuset delte ut aktivitetspakker til 100 jenter tilknyttet Sisterhood Drammen og United Sisters-jentene i Drammen forrige uke.


– Mange av de jentene vi snakket med fortalte om ensomhet og isolasjon. Vi vet jo at det er mange lavinntektsfamilier i Drammen, og vi begynte da å snakke om hva vi kan gjøre for å komme på banen med et tilbud til dem i denne situasjonen, sier Bostrøm.

Gjennom en knapp uke har ideen vokst fram, og søndag kveld ble den lansert. Nesten alle de frivillige organisasjonene i Drammen er med på samfunnsprosjektet når 1.000 aktivitetspakker skal deles ut til barnefamilier i Drammen.

Familiene må selv gå inn på en nettside for å melde at de ønsker å få en av aktivitetspakkene.

Pakkene består av informasjon og tips til hva man kan finne på av aktiviteter i denne hjemmepåsken. I tillegg er det også en leke, et spill eller bøker til barna i familien.

– Vi har også matpakker til de som har behov for det. Vi lager opp pakker og kjører ut så lenge lageret rekker, sier Bostrøm.

Ber om bidrag for å hjelp enda flere familier

De frivillige organisasjonene har fått tilskudd fra Drammen kommune, noen stiftelser og et tilskudd fra Lykkefondet for å kjøpe innhold til påskepakkene.

I tillegg er det lansert en vippskampanje, #vistilleropp, for å få med bedrifter og privatpersoner på dugnaden.

– Det er mange som sitter hjemme og ønsker å bidra, også er det jo en spesiell tid der man ikke skal være mye sammen, da kan et pengebidrag komme godt med. Det fører til at vi kan gi pakker til flere enn de 1000 som vi så langt har fått midler til, sier Bostrøm.

Denne uken begynner frivillige å pakke ned innholdet i pakkene, før pakkene kjøres hjem til familiene i slutten av uka.

– Den norske dugnadsånden er fin. Vi har en rekke frivillige som er klare for å jobbe i påsken. Frivillige begynner å kjøre ut pakkene i slutten av uka, også vil det gå fortløpende fram til ikke flere bestiller pakker, eller vi ikke har flere pakker å gi bort. Forhåpentligvis det første, sier Bostrøm.

Nummeret til vippskampanjen #vistilleropp er 15927