Gjenåpnet restaurant dagen skjenkestoppen ble innført

Joseph John gjenåpnet Safran restaurant tirsdag, men koronarestriksjoner legger strenge begrensninger på driften.