Frps Kristin Gjerde og Lavrans Kierulf skriver at ytringsfriheten i Drammen får dårligere kår som følge av kommunestyrevedtaket «Kommunale rutiner ved offentlige arrangementer» (sak 0062/20).

Hovedargumentet til Frp er en uinnskrenket ytringsfrihet, at politiet har en «hemmelig liste» som skal «benyttes til å bestemme hvem som skal få fremme sine synspunkter i sentrumsområdene i vår kommune og hvem som skal få politibeskyttelse».

Det Gjerde og Kierulf ikke nevner med et ord, er at vedtaket gjelder kommunale rutiner for behandling av søknader fra RVE-organisasjoner (radikaliserings- og voldelig ekstremisme). Det er vesentlig informasjon for å forstå saken.

Ytringsfriheten er ikke absolutt. Den har også sine begrensninger, for eksempel §185 i straffeloven som gjelder hatefulle ytringer.

Saken kommunestyret har vedtatt gjelder hvordan den nye kommunen på en mest forsvarlig måte kan, i samarbeid med politiet, tilrettelegge for at også RVE-organisasjoner får bruke sin ytringsfrihet. Det saken legger opp til er ordnede former og rutiner for dette.

Av nyere eksempler fra Drammen er organisasjonen SIANs arrangement sommeren i fjor . SIAN-profil Anna Bråten startet startet sin talemed å si «Ja, jeg er rasist, og jeg er lever godt med det». Det var tidvis bråk på Strømsø torg, med bortvisninger, slenging av Koranen i bakken og politi som prøvde å holde SIAN-medlemmene og demonstranter fra hverandre.

Vi skal ikke forby ytringer eller handlinger vi ikke liker. Samtidig skal vi ikke lukke øynene for slike organisasjoner. SIANs leder Lars Thorsen ble dømt for hatefulle ytringer i Oslo Tingrett i november i fjor. Dette er bare en organisasjon. En annen er Den Nordiske Motstandsbevegelsen, som sågar ble forbudt i Finland etter å ha sparket ned en mann på demonstrasjon, en mann som senere døde.

Også Frp burde være fornøyd med at kommunen nå har vedtatt rutiner for hvordan man skal behandle søknader fra RVE-organisasjoner. Det gir forutsigbarhet, både for kommunen, politiet, folk flest og ikke minst arrangørene. Folk flest, spesielt barn og unge, skal absolutt ikke risikere å møte på slike arrangementer med mindre de selv oppsøker det.

Derfor er det bra at kommunen og politiet har utpekt Holmenokken som et egnet sted. At arrangørene selv må sørge for at sikkerhetstiltakene er ivaretatt er også i tråd med andre typer arrangementer, jf. «Arrangørhåndboka» og «Retningslinjer for salg og aktivitet».