Det har kommet flere innspill på hvordan framtida til Globusgården skal se ut. Noen vil rive, noen vil videreutvikle og fornye. Hva med å la det bli et fyrtårn for kultur, med folkebiblioteket i sentrum?

Per i dag ligger biblioteket på Papirbredden. Ved å frikoble folke­biblioteket fra Papirbredden og flytte virksomheten til mer sentralt strøk midt på Strømsø Torg, vil man både frigjøre plass til andre aktiviteter på Papirbredden og fokusere særskilt på bibliotekets plass som kulturinstitusjon i Drammen.

De siste årene har Universitetet i Sørøst-Norge vokst betraktelig på Papirbredden og er den campusen av alle åtte campusene som har dårligst med plass til studenter og ansatte. Det er stor mangel både på kontorer og egnede undervisningsarealer.

En nyoppussa gloubsgård med freshe flater og farger, et par nye etasjer på toppen, innbydende kafeer og kunstarealer, med folkebibliotek i sentrum, vil kunne bli en kulturell oase for Drammen. Rett ved togstasjonen og Drammen Street Food. Det skal det mye til før dette forslaget blir en fiasko.

Les flere innlegg om Globusgården HER

Frivilligheten bør inviteres inn i tidlig fase for å komme med innspill til kulturelle arenaer og hvordan biblioteket kan brukes til mer enn bare bibliotek. Eksempelvis kan man utvide dagens bruk med scene for sporadiske debatter til å bli noe mer i retning av Litteraturhuset i Oslo, hvor man kan ha et par-tre rom med scener tilrettelagt for panelsamtaler, boklanseringer, folkemøter og lavterskel kulturmøter. De store kulturarrangementene kan fortsatt holdes på Union Scene og i Drammens Teater.

Rett og slett Drammen Kulturhus – et møtested for globale kulturelle møter.

Jeg har trua og håper både politikere, investorer og entreprenører tenker Globusgården som bibliotekets og kulturens møteplass kan realiseres.