Har du ikke oppdaget det før, så må du i alle fall skjønne det nå: Maken til dobbeltkommunikasjon som det Frp driver er klassisk populisme. Nå har de faktisk oppdaget dette selv også – det går ikke lenger. De truer nå med å gå ut av regjeringen på grunn av samferdselspolitikken!

Frp gikk til valg på at de skulle fjerne alle bomstasjoner. Hva har de gjort?

De har, siden de gikk inn i regjeringen, ledet både Finansdeparte­mentet og Samferdselsdepartementet. På disse årene har de bygd veier som ingen andre – ifølge dem selv. Samferdselsbudsjettet har økt fra 35.7 milliarder kroner i 2013 til 73.1 milliarder kroner i 2019. De har også lagd en ny transportplan fram til 2029 til svimlende 1064 milliarder kroner, hvorav 131 milliarder skal betales av deg og meg i bompenger.

 

Med Frp når bompengene «all time high». Aldri har det vært så mange bomstasjoner, aldri har det blitt hentet inn mer i bompenger, 13 milliarder kroner, og den samlede bompengegjelda er nå 58 milliarder kroner.

NAF har regnet ut at dette tilsvarer 93.000 kroner per bilist. Dette til tross for at regjeringen har satt ned noen andre bilavgifter, som bare blir småpenger i det store regnestykket.

Så kom bompengeopprøret. Også i Drammen. Da sier Frp: Vi har vært imot bomringer hele tiden, stem på oss til høsten. Det er dette jeg mener med dobbeltkommunikasjon. Hadde Frps regjerings­kolleger gitt penger så hadde det vært greit å si slik, men det er jo nettopp det de ikke gjør. De sender regningen til deg og meg. Ikke en­gang riksveiene gjennom byen ville de ta seg av.

 

Nå har mange gjennomskuet dette dobbeltspillet, og Frp taper på meningsmålingene. Da kalles det inn til landsstyremøte i Frp. Hva skal vi gjøre nå?

For dem som har fulgt litt med på hvordan Frp kan endre strategi over natta, er ikke dette overraskende. Det samme gjorde de i for­bindelse med den nye pensjonsreformen. Den var de for, helt til de fant ut at reformen ville bli godkjent uten deres stemmer. Når det skulle stemmes i Stortinget, da var de imot, Slik er det med populistiske partier.

Ha et godt valg 9. september!