Gjør motstand mot togparkering: – Ønsker ikke et lass med tog i hagen

Naboer stiller seg undrende til at et boligområde med småbarn skal brukes som parkeringsplass til tog.