Gjør Spiralen klar for selvkjørende buss

Oppgraderingen av Spiralen er i full gang, og når alt er ferdig står tunnelen klar til å ta imot selvkjørende busser.