Rett før sommerferien leverte Høyres toppkandidater i Buskerud gladnyheten om at staten tar hele regningen for ny firefelts Holmenbru. Med Venstre på slep erklærte de at brua skulle finansieres uten krav om bompenger.

Men gladnyheten viste seg å være fett og harskt valgflesk.

I politikken regnes det riktig nok som en seier hvis man får inn sine favoritter i Nasjonal Transportplan (NTP), enten det er snakk om bruer, veistubber, ferjeforbindelser eller en sykkeltrasé. Og jo tidligere i planperioden de prioriteres, jo høyere er sigarføringen. Derfor ble Holmenbruas inntreden i NTP hyllet som en blank seier og et pek til de som mente at det var umulig å få til uten bompenger.

Men det blir ingen bru uten cash på bordet. I dette tilfellet snakker vi om nærmere en milliard kroner, og det er ikke bare Høyres Trond Helleland som hadde forventet at pengekranen skulle begynne å dryppe allerede ved første anledning, nemlig statsbudsjettet for 2022.

Men da statsbudsjettet ble lagt frem av den avtroppende regjeringen tirsdag morgen, var det ikke avsatt en eneste krone til ny Holmenbru. Selv om tilstanden på brua er så dårlig at den er i ferd med å falle sammen og lever på dispensasjon fra kravene til trygg tungtransport.

– Det vi sa i juni var å innlemme Holmenbrua i NTP uten bompenger. NTP strekker seg over flere år, Holmenbrua er prioritert i første periode. Den skal komme uten bompenger. Det var det jeg presenterte i juni. Så får behandlingen i Stortinget og planstatus hos Statens vegvesen vise om det er mulig med oppstart i 2022, sier Helleland til Drammens Tidende nå. Han ramser opp en rekke andre vei- og samferdselsprosjekter som kommer drammensregionen til gode.

Men Helleland trenger ikke å forsøke å snakke seg fra skuffelsen. De fleste skjønner at den er reell. I juni uttalte han nemlig at «signalet er såpass tydelig, så vi forventer at regjeringen følger opp med å bevilge penger».

Det er all grunn til å være skuffet over at ny Holmenbru nok en gang er skjøvet ut i uvissheten. Dette har vært en viktig sak for drammensregionen, og det er et veiprosjekt med stor nasjonal betydning på grunn av tilknytningen til Drammen havn.

Nå er ansvaret skjøvet over på den påtroppende Ap-Sp-regjeringen. Og etter responsen fra Masud Gharahkhani (Ap) å dømme, er det tvilsomt om Støre og co. vil prioritere ny Holmenbru i Drammen.

Gharahkhani er rask med å advare mot at det blir svært krevende å skaffe penger til revidert statsbudsjett med så korte tidsrammer og så store summer. Ansvarsfraskrivelsen er med andre ord allerede i gang.

Hvis dette blir kjenningsmelodien også i årene som kommer, lover det ikke godt for samferdselsutfordringene som drammensregionen står overfor.

Hvem som skal ta regningen for veiproblematikken rundt det nye sykehuset, er ennå ikke løst. Gharahkhani har vært tøff i retorikken når han har ment at dette er noe høyreregjeringen må betale, men spørsmålet er hvor enkelt dette blir når man sitter med ansvaret selv.

En annen nøtt er Drammen og Buskerudbyens drøm om å få til en byvekstavtale uten bompenger. For tiden holdes mye av busstilbudet i regionen kunstig i live gjennom årlige bevilgninger gjennom den såkalte belønningsordningen. Men fra neste år er det slutt med mindre staten forlenger avtalen, eller oppfyller Buskerudbyens drømmer.

Det ble med valgflesk fra den borgerlige regjeringen. Nå hviler ansvaret på den påtroppende regjeringen. Enten de vil det eller ikke.

LES OGSÅ: