Glitre Energi AS er en suksesshistorie. De årlige utbyttene fra solide overskudd er kjærkomne bidrag i kommunekassa i Drammen. Selskapet står imidlertid ovenfor store og viktige oppgaver i samfunnets utvikling mot det vi politikere gjerne kaller «det grønne skiftet» – å skape et lavutslippssamfunn. Glitre Energi ønsker å bidra i dette, de ønsker å effektivisere strømforsyningen og bidra til økt produksjon av miljøvennlig energi. Dette er MDG for.

For å oppnå dette, mener selskapet at det vil være gunstig med en fusjon med Agder Energi AS. De ansatte i Glitre er for fusjonen. Det lokale LO og NHO støtter den. Hva venter vi egentlig på?

Så er det reist tvil om Drammen kommune klarer å beholde særlig kontroll over et så stort selskap. Når Senterpartiet i Buskerud argumenterer mot fusjoneringen av Glitre Energi AS og Agder Energi AS, virker de imidlertid å være mer opptatt av fortiden enn fremtiden. Også næringspartiet Høyre har vinglet, men vi i MDG satser på at de ender på et fornuftig standpunkt når de får tenkt seg om. Det er bra å få belyst alle sider av en så stor og viktig sak for kommunen, men MDG mener det vil være galt å stikke kjepper i hjulene for en utvikling av selskapet Glitre.

Vi er enig med Sp i at det er viktig å beholde kontroll over selskapet, å beholde en forutsigbar utbyttepolitikk og stabilitet. Det er ingen tvil om at Drammen kommune sitter på betydelige verdier gjennom sitt eierskap i Glitre Energi AS per i dag. MDG mener at det i intensjonsavtalen som vi håper aksjonærene nå kan forhandle videre om, kommer tydelig fram at Drammen kommunes interesser og utbytter også blir forutsigbare i årene som kommer. Drammen kommune vil være en sterk eier også i det fusjonerte selskapet. Sammen med Vardar Energi (som eies av 19 Buskerud-kommuner) vil vi ha såkalt negativ kontroll i det nye selskapet. Det vil si at vedtektsendringer ikke kan gjennomføres uten støtte fra Vardar og Glitre. Dette er betryggende nok.

Vi er også enige i at det er viktig at de lokale folkevalgte bør opparbeide seg kunnskap om dette viktige samfunnsområdet og utviklingen, og ha fokus på et langsiktig og aktivt eierskap. Hva er vel da bedre enn å snakke direkte med fagfolkene og Glitre Energi selv? Dersom saken nå blir utsatt en liten stund, og gitt signalene fra Sp tar jeg det for gitt at de aktivt søker dialog med Glitre, noe de så langt jeg vet, enda ikke har gjort.

MDG er mer bekymret for at fusjonen med Agder Energi skal stoppe opp. Denne fusjonen er et riktig steg i riktig retning. Skal kraftselskapene opprettholde sine styrker i markedet, både i forhold til eiere og kunder, teller både størrelse, muligheter til å tiltrekke seg nødvendig ny kompetanse og ikke minst nødvendige investeringsmuligheter. Vi er ikke bekymret for at utbyttene kommer til å bli uforutsigbare. Når vi også vet at de ansatte og styret støtter å gå videre med fusjonen, mener vi at Glitre må gå videre i forhandlingene. Det er en stor utvikling i kraftbransjen. Skal vi nå de ambisiøse klimamålene med den kraften som trengs, må Glitre henge med. Og ja, den strategiske endringen eller la oss si forsterkningen av selskapet som fusjonen mellom Glitre og Agder gir, er helt nødvendig, fordi det handler om at de ruster seg til å bidra til det grønne skiftet. Ved å si nei til fusjon nå, blir Glitre mindre attraktiv som samarbeidspartner i framtiden. Det er naturlig at Glitre søker mot Agder – selv om de geografisk ikke ligger ved siden av hverandre vil en fusjon gi store synergier og skape større verdier for samfunn og eiere. Sammen får de større muskler til å møte fremtidens utfordringer og økt konkurransekraft til å møte et marked i stadig endring.

Hovedkontoret for nett og strømsalg blir lagt til Buskerud. Utbyttepolitikken ligger fast så lenge aksjonærene er enige, og en forutsetning for Glitre har vært å oppnå negativ kontroll, noe vi får. Hva venter vi på? Vi håper ikke Drammens politikere ønsker å gå baklengs inn i fremtiden.

Vi skal være stolte av vårt kommunale eierskap i Glitre Energi AS, som bidrar med store verdier til kommunen og innbyggerne og for at det utvikles til å stå sterkere i fremtiden og rir den grønne bølgen med sin kraft og sine kompetansemiljøer. Å eie et fremtidsrettet kraftkonsern vil være bra for innbyggerne i Drammen. Det haster å lande denne saken så Glitre ikke mister tid ved forhandlingsbordet. Så Høyre i Drammen, vi håper dere snur i neste runde.