Gå til sidens hovedinnhold

Glitre-fusjonen: Det må være kraft i Drammens eierskap

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det var mange som satte kaffen i halsen da Høyre sa nei til intensjonsavtalen om fusjon mellom Glitre Energi og Agder Eneri i formannskapet for en uke side.

Men det burde egentlig ikke overraske noen at Drammen Høyre er opptatt av at Drammen kommunes eierinteresser skal bli best mulig ivaretatt. Vi har programfestet at vi skal være langsiktige eiere av Glitre, og det er denne strategien vi følger opp nå. Høyre stilte allerede ved første presentasjon av fusjonsplanene krav om negativt flertall for Drammen kommune.

Drammens Tidende forsøker å skape et inntrykk av splittelse og at Drammen Høyre er under press. Avisen kan ikke ta mer feil. Hva aktører som ikke har Drammens beste i tankene måtte mene, gjør ikke nevneverdig inntrykk på oss. Det er ikke Næringsforeningen, NHO og LO de folkevalgte i kommunen står til ansvar for, men Drammens innbyggere.

At andre aktører har andre interesser er greit, men det har ingen betydning for vårt standpunkt.

Vi lar oss forundre over at enkelte aktører ser ut til å mene at Drammen Høyre ut fra et ideologisk ståsted skulle være forpliktet til å stemme for enhver fusjon, uavhengig av konsekvensene for egen kommune, egne innbyggere og lokalt arbeidsliv. Sånn er ikke Høyre. Det liberalkonservative representerer noe mer enn jaget etter rask profitt.

Det representerer det langsiktige forvalteransvaret på vegne av generasjonene som kommer etter oss. Det siste er det viktigste. Sånn er Høyre.

Drammen kommune har sammen med Vardar i dag full kontroll i Glitre og negativ kontroll alene. Det betyr at vi kan stoppe uønskede utvanninger av eierskapet og andre beslutninger som krever vedtektsendringer. Konsolideringen av lokale energiselskaper til større regionale enheter er en prosess som har pågått over tid, og som nok vil fortsette i årene som kommer. En fusjon av Glitre Energi og Agder Energi er trolig ikke et naturlig endepunkt for slike sammenslåinger i vår region. Det Drammen Høyre er opptatt av, er Drammens langsiktige posisjon også i fremtiden.

I et nytt fusjonert konsern er vi avhengig av Vardar for å få negativ kontroll, men det er ikke nødvendigvis slik at de 18 andre kommunene i Vardar til enhver tid har samme interesser som Drammen. Et av spørsmålene vi i Drammen for eksempel kan stille oss, er om vi og de øvrige kommunene i Buskerud vil ha felles interesser ved fremtidige fusjoner?

Hva hvis valget i fremtiden står mellom løfter om økte utbytter og selskapets arbeidsplasser i Drammen? Hva da? Så for Høyre er ikke dette godt nok. Vi forutsetter at Drammen har negativ kontroll alene. Når dette ikke har blitt ivaretatt gjennom det foreliggende forslaget til intensjonsavtale, bør det ikke overraske noen som har fulgt saken, at Høyre er negativ.

Høyre er sterkt kritisk til manglende involvering av eiere i denne prosessen, og vi er fortsatt glade for at vi sa nei i formannskapet – det tydeligste signalet vi politikere kan gi er å vise hva vi mener gjennom vedtak. Vårt nei trigget at både andre eiere, styret og ledelsen i Glitre måtte sette seg enda dypere inn i våre eierinteresser i Drammen kommune, som den største enkelteier.

Glitre kan ses på som et datterselskap av Drammen kommune. Man kan jo tenke seg hvordan andre store konserner hadde reagert om et datterselskap hadde gått langt i å foreslå sammenslåinger uten å gjøre det i tett samråd med eierne. Nettopp fusjoner, store oppkjøp og endringer i egenkapitalen er eierspørsmål, ikke selskapsspørsmål. Det er tydeliggjort ved at loven har særskilte flertallskrav nettopp i slike saker.

I tillegg til en finansiell rådgiver mener vi det også er viktig for kommunen å ha sin egen juridiske rådgiver, som opptrer uavhengig av selskapet. Det er mange særskilte regler for kraft- og nettselskap, og nettopp i forhandlinger om avtaler, vedtekter, styring og kontroll er det viktig å ha sin egen advokat som arbeider for kun ens egne interesser. Siden avtaler alltid inngås mellom minst to parter, betyr det per definisjon at man ikke har felles interesser i alt.

Det finnes mange måter å organisere makt på. Kommunens advokat skal ikke mene noe om avtalen selskapene imellom, eller om transaksjonen som finansiell transaksjon, derimot om de avtalene og reglene som regulerer forholdet mellom eierne. Det er viktig å ha på plass kreativ juridisk kompetanse som også forstår verdieffekten av ulike tiltak, men som samtidig har interessene til nettopp Drammen som eier som utgangspunktet for sitt arbeid.

Glitre Energi har til eierne oversendt et dokument som mest av alt minner om markedsføring. En slags reklame for fusjonen er saksgrunnlaget som kommunestyret har fått å forholde seg til når en beslutning om Drammens milliardverdier skal fattes. Da bør alarmklokkene ringe, og det er i seg selv grunn god nok til å avvise hele saken. I en sak som kan få store økonomiske konsekvenser, er det grunnleggende at vi gjør vedtak basert på et betryggende beslutningsgrunnlag.

Derfor var det riktig å utsette saken, for å få en grundig utredning av forholdene Høyre har pekt på. Dette var hele kommunestyret enige i, bortsett fra enmannspartiet Rødt.

Drammen Høyres hovedmålsetning med kommunens langsiktige eierskap i Glitre er å sikre en forutsigbar årlig direkteavkastning fra selskapet, samtidig som verdiene på aksjene utvikler seg positivt. Det er en forutsetning for Høyre at enhver mulig fusjon vil sikre og styrke denne utviklingen.

Les også:

Les også

Glitre-fusjonen utsatt: – Fredrik Haaning er politisk kastrert av sin leder

Les også

Glitre-fusjonen: – Vi må bare be til Gud om at det går bra

Les også

NHO ut mot Drammen Høyre: – Vi er bekymret

Les også

Fredrik Haaning slår tilbake: – Kritikken er fullstendig skivebom

Kommentarer til denne saken