Det er gledelig å se at ideen om Globusgården som bibliotek og møteplass for kulturen nå er tatt opp av politikeren Tony Burner. Jeg lanserte tanken i et innlegg i Drammens Tidende i august 2017, og i de siste par årene har debatten om Globusgården blitt mer intens – først og fremst med tanke på eventuell riving av huset.

Burners innlegg:

Les også

Gjør Globusgården til bibliotek og kulturens møteplass

Drammen trenger både nye lokaler for folkebiblioteket og en møteplass for det frivillige kulturlivet. Drammen Scener er totalt utenfor økonomisk rekkevidde, og folkebiblioteket lever i et tvungent samliv med en stor og ambisiøs organisasjon.

Som Burner ganske riktig påpeker, når USN trenger mer plass, må biblioteket vike, selv om det har vært brukt store summer på lokalene i de senere årene. Plasseringen på Papirbredden er dessuten svært usentral i forhold til lokaltrafikktilbudet i byen, det er nesten en kilometer å gå fra nærmeste bussholdeplass, enten man velger Bragernes eller Strømsø.

Jeg håper at Burners innlegg kan sette arbeidet i gang med å gjøre Globusgården til det kulturhuset Drammen mangler – fordi vi fortjener det!