På verdensdagen for ungdomsferdigheter 15. juli markerer vi behovet for økt satsing på fagutdanning. I reiseliv og servering har Viken tatt viktige steg de siste årene, men det gjenstår mer jobb for å lykkes.

Næringslivet både regionalt og nasjonalt har lenge kommunisert at det utdannes for få med fagbrev i Norge. Dersom utviklingen fortsetter, vil det mangle mer enn 100.000 fagarbeidere i 2030. Reiselivsnæringen, som har blitt særlig hardt rammet av koronapandemien, er ikke noe unntak. Det er et stort behov for blant annet kokker, servitører, sjømathandlere og resepsjonister. På landsbasis har man i flere år slitt med rekrutteringen til reiselivsfagene, og årsakene er mange.

Selv om søkertallene i Viken kan svinge, har reiselivsbransjen over tid bygget opp en næring som også ungdommer søker seg til med stolthet og engasjement. At ungdommene også presterer, viste elevene fra Vestby videregående skole som stakk av med seieren i Tine Mat Cup 2020/2021.

Over hele fylket bruker restauranter mye tid på å synliggjøre hva de forventer av lærlingene, og hva lærlingene kan forvente av bedriften. Regionen har dessuten flere restauranter i ypperste klasse, som Brasseriet Fengselet på Hønefoss, Kokkekompaniet i Halden og Annas Hybel på Fagerstrand for å nevne noen.

Lokale produsenter som Spekeloftet i Hemsedal, Buttedal gård i Lier eller Askim Frukt- og Bærpresseri har dessuten vært med på å bygge opp en bevisstgjøring rundt regionale mat- og drikketradisjoner. Det er bra for kokken som vet nøyaktig hvor maten kommer fra, og det er bra for servitøren som kan fortelle gode historier om maten gjestene spiser.

Hvis ikke skolene gjør sin del av jobben, sikres ikke rekrutteringen til reiselivet. Gode og målrettede rekrutteringsaktiviteter i samarbeid mellom ungdomsskolene og de videregående skolene i regionen har vært med å sikre rekrutteringen til bransjen. Det samme har et godt samarbeid mellom lærebedriftene og næringslivet. Ikke engang et krevende år med korona har skremt ungdommene bort fra restaurant- og matfagene. Det viser søkertallene for kommende skoleår i Viken.

De gode lærings- og rekrutteringsarenaene, er et viktig premiss når reiselivsnæringen nå er i ferd med å reise seg etter pandemien. For bransjen skal fortsette den gode veksten fra før pandemien inntraff. Nordmenn har fått opp øynene for feriereiser i eget land gjennom måneder med stengte grenser.

Med god plass, ren luft og bærekraftige reiselivsprodukter, vil Norge trolig styrke sin posisjon i en stadig tøffere konkurranse om internasjonale turister.

For de unge er det en god investering og sikte mot reiselivsnæringen nå. Stort behov for fagarbeidere i bransjen beviser det. Innen reiseliv kan man utvikle evner og ferdigheter, uansett hva du velger å bruke dem til. Man får testet både kreativitets- og presisjonsegenskaper, man får lære om ledelse, praktisk problemløsning og samarbeid. Spesielt blir evnene til å samarbeide og til å finne løsninger i fellesskap, høyt verdsatt hos mange arbeidsgivere.

FNs verdensdag for ungdomsferdigheter oppfordrer til å markere nytten av å ivareta, anerkjenne og utnytte ungdommers ferdigheter. Det er en viktig markering, men vel så viktig er det hver dag å jobbe for å styrke det faglige utdanningsløpet for ungdom.

I Viken har vi fått til mye bra på dette feltet de siste årene, men det gjenstår også mye arbeid.

LES OGSÅ: