Smittehindringstiltakene har vært mange og tøffe siden mars 2020, og dessverre har ikke 2021 gitt oss noen lettelser. Det er høyst påkrevet at vi gjør hva vi kan for å stoppe videre smitte, men tiden er inne for å finne alternative løsninger. Vi har derfor høye forventninger til høringen og dialogmøtet med politikere i Drammen 14. januar.

Jeg ønsker å belyse konsekvensene for måneder med full nedstengning fra et lite treningssenters side.

Jeg representerer Drammen EasyLife Senter, som er et spesialsenter for livsstilsendring og vektreduksjon. Dørene våre er alltid låst, og vi har et adgangssystem som gir oss oversikt over hvem som til enhver tid er på huset. Vi disponerer et stort bygg på Strømsø der vi har både kursvirksomhet og trening, og vi har få medlemmer.

Som bransje var vi hardt rammet på vårparten, da vi måtte holde stengt i tre måneder, og vi var den siste bransjen som fikk åpne dørene. At vi måtte stenge igjen var tøft, men vi hadde ingen problemer med å forstå at motivet for denne nedstengning var at vi primært sett skulle være hjemme.

Smittetrykket er nå dempet, men ikke i den grad som var ønskelig. Da er det på tide å tenke annerledes, for det er et paradoks at blant andre Trondheim, Bergen, østfoldbyene tilbyr åpne sentre. «Faren» vurderes altså på en annen måte.

Utelivsbransjen har fått mye oppmerksomhet som følge av de flinke folk har vært gode talerør. Det har vært få innspill fra oss som jobber med helse og trening. Nå er det imidlertid på tide, for slik det ser ut nå så går vi mot seks måneder med sviktende inntekter på under ett år, og det skal en sterk rygg til for å bære dette på så kort tid.

I motsetning til restaurantkundene, som vil være på plass så snart muligheten byr seg, så vet vi at det ikke er slik for vår bransje. At denne nedstengningen også medfører at vi mister en viktig høysesong er dramatisk, og følgene vil vi slite med i alle fall ut 2021. Et sviktende kundegrunnlag er heller ikke noe kompensasjonsordningene tar høyde for.

Medlemmene våre har det også vanskelig. De gode vanene er gjerne skjøre, og det er veldig mange som har kommet helt ut av sporet. Det er et faktum at vi som befolkning nå har et redusert aktivitetsnivå, vi har gått opp i vekt og fysiske problemer og ulemper som dempes av riktig aktivitet er tiltagende. Jeg vet at mange nå vil hevde at det bare er å komme seg ut. Værmessig var dette et mer forståelig argument rundt påsketider enn det var i november og desember, og det er ikke alle som hverken kan, orker eller vil være i aktivitet utendørs.

Det er vanskelig å forstå logikken også om motivet for videre nedstengning. Selv med kontroller så er det folksomt på kjøpesentre, vinmonopol, Ikea, heiskøer i skianlegg etc. Dette er dessuten steder der besøkskontroll er manglende.

På treningssentre er de fleste besøk kontrollert via adgangssystem som igjen gjør en eventuell smittesporing enklere. Vi har forståelse for at vi også fremover får begrensninger i driften, men en liten åpning er bedre enn ingen. Antall besøkende kan reguleres via booking, og vi kan bemanne hele besøkstiden. Avstand, renhold og øvrige smittetiltak er en selvfølge.

I Spania trener man med munnbind, og selv det er en akseptabel løsning. Gi oss bare muligheten til å gjøre jobben vår!