DRAMMEN: I fjor var kam­pen om plas­se­ne på kan­te­ne knall­hard, og i ap­ril i år øde­la en lår­ska­de den opp­løf­ten­de se­song­opp­kjø­rin­gen og inn­led­nin­gen på se­son­gen.

Alt har med and­re ord ikke gått på skin­ner for den ener­gis­ke kant­spil­le­ren si­den han kom til Strøms­god­set for et snaut år si­den.

Nå pe­ker imid­ler­tid pi­lene riktig vei. Den ko­so­vis­ke lands­lags­spil­le­ren star­tet kam­pe­ne mot både IFK Gö­te­borg og Aal­borg, og mot de dans­ke se­rie­mes­ter­ne le­ver­te Ka­stra­ti va­re­ne med to sco­rin­ger.

Han leg­ger ikke skjul på at det var vik­tig for selv­til­li­ten å pres­te­re godt mot de dans­ke mes­ter­ne.

– Selv­føl­ge­lig er det vik­tig. Jeg har jo lyst til å bi­dra for la­get hver enes­te kamp jeg spil­ler, sier Ka­stra­ti.

LES OGSÅ: Strømsgodset-Sandnes Ulf live

Fått sjansene sine

Mu­ha­med Kei­ta ble solgt til Lech Poznan, og Gus­tav Wik­heim har vært uten­for trop­pen til de to tre­nings­kam­pe­ne.

Der­med lig­ger Ka­stra­ti godt an til å få man­ge sjan­ser ut­over høs­ten, selv om han ikke fø­ler han fikk for få sjan­ser av tid­li­ge­re Strøms­god­set-tre­ner Ron­ny Dei­la.

– Det sy­nes jeg ikke. Jeg har fått spil­le når jeg har vært klar. Det har bare vært ska­de­ne som har holdt meg til­ba­ke, sier Ka­stra­ti.

Han kom­mer tro­lig til å fi­gu­re­re i søn­da­gens se­rie­kamp mot bunn­la­get Sand­nes Ulf. Kan­ten sier kam­pen er vik­tig for Strøms­god­set av fle­re grun­ner.

LES OGSÅ: Kastrati på landslaget

 Må vinne

– Det er en vik­tig kamp for oss. Det er en kamp vi må vin­ne for å hol­de oss i top­pen og for å få en god opp­le­vel­se in mot eu­ro­pa­cup­kam­pe­ne, sier Ka­stra­ti.

– Hva skal til for at du sier deg for­nøyd med din egen høstse­song?

– At jeg bi­drar for la­get med alt jeg har. As­sists og mål, og å løpe til jeg fal­ler om, sier Ka­stra­ti.

LES FLERE SAKER PÅ DT.NO:

Hei! Chris her. Noen som vil ha meg?

Mel­din­ge­ne strøm­mer inn

Tips for dy­re­venn­lig som­mer