– Drammenspatriotenes investeringshorisont var opprinnelig tre til fem år. Det er blitt 14 år, og de har meldt at deres engasjement avsluttes når avtalen utløper, uttaler styreleder i Strømsgodset Fotball AS, Egil Meland, på vegne av Drammenspatriotene til Strømsgodsets hjemmesider.

En av årsakene til at investorene lar avtalen gå ut, er at risikobildet har endret seg betydelig i den tiden som er gått siden 2005. Da de gikk inn, hadde toppfotballen et budsjett på ca. 30 millioner kroner. Nå nærmer det seg det tredobbelte, sier Meland.

20 millioner i egenkapital

Meland ønsker ikke å kommentere hvor store summer investorene har spyttet inn i klubben, og hvor mye de har hentet ut i løpet av de årene de har vært inne i klubben.

Strømsgodset Fotball AS har i dag drøyt 20 millioner kroner i egenkapital, men Meland avviser at investorene kan ta med seg disse pengene når de forlater samarbeidet.

– Det ligger reguleringer i avtalen mellom Strømsgodset Toppfotball og Strømsgodset Fotball AS som forhindrer dette, og det er heller ikke tema blant investorene. De har blått hjerte, og vil at klubben skal være best mulig rustet til å stå på egne bein, sier Meland.

Meland vil imidlertid ikke gå nærmere inn på hva disse reguleringene innebærer i detalj.

– Ryddig

Det er nå satt ned en arbeidsgruppe som skal se på hvordan overgangen skal skje på best mulig måte, og det er ikke utelukket at enkelte av dagens investorer vil være med videre.

Styreleder i Strømsgodset Toppfotball, Trond Esaiassen, synes det er ryddig av Drammenspatriotene å varsle at de ikke ønsker å videreføre dagens avtale.

– Det gir forutsigbarhet, og vi får god tid og anledning til å få på plass ny og bærekraftig struktur, et solid økonomisk fundament og en robust organisasjon for toppfotballen fra 2021, opplyser Esaiassen til Godset.no

I disse dager informeres ansatte, samarbeidspartnere, supportere og andre om samtalene.

Overfor Drammens Tidende informerer Esaiassen at klubben har vært klar over planene til Drammenspatriotene siden oktober i fjor. Nå blir det opp til hver og én av dem om de ønsker å ha roller i Godset også i 2021.

– Det vi ser etter nå er nye eller en blanding av nye og gamle aksjonærer, sier Esaiassen til DT.

Han er tydelig på den betydningen Drammenspatriotene har hatt siden aksjeselskapet ble etablert tilbake i 2005 – et tidspunkt der Godset var nær konkurs. To år etter var klubben igjen klare for spill i på høyeste nivå i Norge, før det toppet seg med seriegull i 2013.

– Det er ingen tvil om at det har vært en suksess, sier Trond Esaiassen.

Les også

Blå magi, røde tall og usikre redningsmenn