Det kunngjorde SVs partileder Audun Lysbakken under pressekonferansen mandag.

Arbeidet med en tannhelsereform skal også sparkes i gang, og billigere SFO, sa Lysbakken. I tillegg blir det omstridte kuttet i brillestøtte for barn reversert.

– Avtalen betyr mer å leve av for mange uføre, fattige familier og mennesker som ble rammet av høyresidens usosiale kutt. Den betyr at de på toppen må betale mer skatt, mens vi setter i gang to store, nye velferdsreformer, sa Lysbakken.

Fakta om endringene i statsbudsjettet

Dette er endringene i Ap-Sp-regjeringens statsbudsjett etter enigheten med SV:

* Permitterte og arbeidsledige får rett til feriepenger på samme måte som de fikk i fjor. Dette settes det av rundt 1,2 milliarder kroner til.

* Det blir ikke noen 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel neste år.

* CO2-avgiften for oljebransjen økes kraftig.

* Kuttet i friinntekter for uføre blir fjernet.

* Kuttet i brillestøtte til barn reverseres.

* Gratis halvdagsplass i SFO for alle førsteklassinger.

* Det settes i gang en tannhelsereform. Flere unge får billigere tannlege, støtten til tannregulering for barn økes og kapasiteten i tannhelsetjenesten skal økes.

* Kutt i skogvern stanses.

* Det legges fram en lovendring om at barnetrygden ikke skal regnes med i sosialhjelpen til familier.

* Kollektivtrafikken får en krisepakke på 500 millioner kroner.