Tirsdag 6. juni kom nyheten om at Viken fylkeskommune

Problemet i den norske skole er ikke maten, heller den økende psykiske uhelsen blant unge. Psykisk uhelse løses ikke med gratis skolemat.

Det er ikke gratis skolemat vi elever trenger. Vi trenger lærere som lærer bort det de skal, styrke klasse- og skolemiljø og ikke minst bekjempe psykiske lidelser.

Det vil kreve store ressurser for å innføre og opprettholde et slikt tilbud. Dette er ressurser som må tas fra andre viktige områder, som utdanning og helsevesen. Budsjettene er allerede stramme, så hvor Viken skal ta pengene fra er et viktig spørsmål.

Les også

Pengene som SV, MDG og Rødt har tenkt til å bruke tkiil gratis skolemat, bør heller gå til viktigere ting for oss unge. Et eksempel på dette er etter- og videreutdannede lærere. Dette vil ikke bare gagne lærerne, men også oss elever.

Pengene kan også heller gå til psykisk helse for ungdom. Vi vet at mange unge sitter mye alene, så hvorfor ikke bruke ressursene på å gi unge et sted å være, en tilhørighet? Omtrent 20 prosent av den norske befolkning vil oppleve depresjon, og vi vet at unge er spesielt utsatt. Da er det bedre å tilby god hjelp til de som sliter med psykiske lidelser, og sikre ett godt lavterskeltilbud slik at færre får psykiske plager, enn å gi unge en brødskive om morgenen.

Flere debattinnlegg og kronikker

I stedet for å bruke store ressurser på gratis skolemat, bør ressursene heller bruker på viktigere områder som etter- og videreutdanning av lærere, samt bedre tilbud for ungdommenes psykiske helse. Dette vil ha en mer betydningsfull og langsiktig innvirkning på elevenes trivsel og læring, og sikre en bedre skolehverdag for oss unge.

Nyheter fra Drammens Tidende