Gå til sidens hovedinnhold

Gratulerer med nye støtteordninger til Drammens kulturliv

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

21. april 2021 var en merkedag for kulturlivet i vår nye kommune: endelig fikk vi laget og vedtatt nye støtteordninger for korps, festivaler, teaterensembler og alle andre som driver med kultur i Drammen.

Da den nye kommunen startet for snaue 16 måneder siden, overtok vi kulturpolitikere en myriade av støtteordninger. Praksisen for bevilgninger av offentlige midler til kultur, idrett, frivillighet og andre formål hadde vært vidt forskjellig i de tre gamle kommunene. Det var en stor jobb som lå foran oss for å få samlet en lang rekke budsjettposter til en overkommelig og forståelig mengde støtteordninger som også traff våre politiske målsetninger.

Et viktig overordnet mål for arbeidet var at alle kommunale kulturkroner skal utløse mest mulig aktivitet. Derfor satte vi tidlig som prinsipp at et krav for å bli tildelt penger er søknader med tydelig beskrevne prosjekter. Dette kan virke selvsagt for leseren – men det har vært nødvendig å jobbe aktivt for å hindre store, «passive» avtaler med enkeltsøkere som utløser penger år etter år uten at kommunen har kontroll over om tiltaket faktisk skaper ønsker effekt i hver enkelt gjennomføring. Slik praksis binder opp penger som kunne gått til ny aktivitet. Dette blir det en skjerpelse av nå.

Vi har videre hatt prinsipper om at det skal ligge klare miljøplaner til grunn for arrangementer som har betydelige avtrykk på lokalmiljøet, i tillegg til planer som sikrer tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Disse kravene må oppfylles for å bli vurdert for støtte. Nærmere kriterier for dette kommer i vedtatt arrangementsstrategi, som også er under utvikling.

Tydeligere økonomikontroll enn i tidligere praksis er også et førende prinsipp.

Til slutt står vi nå igjen med ti ordninger for søkbare tilskudd, og fem ordninger for driftstilskudd. Disse er tilpasset profesjonelle og amatører, frivillige og kommersielle, unge og eldre. En rød tråd for de nye ordningene er tiltak som er utadvendte og kan komme alle kommunens innbyggere til gode, slik at de kommunale kulturkronene stimulerer opplevelse for publikummeren like mye som deltakelse for utøveren.

Vi balanserer også ordninger som stiller omfattende krav til søknader for de største tildelingene, med lavterskelordninger som er «lett å søke om, lett å få, lett å rapportere på». Dette innebærer blant annet flere søknadsfrister enn i tidligere praksis.

Vi vil takke Einar Jørstad og Jorunn Larsen (lederne i administrasjonen på kulturfeltet) og deres stab for en fantastisk utført jobb. Det har blitt stilt harde krav til prioriteringer fra oss politikere, og vi har hatt klare bestillinger på hvordan harmoniseringen av ordningene skal være. Sluttproduktet er blitt meget godt og bærer bud om en svært kompetent administrasjon på kulturfeltet i vår nye kommune.

Vi vil også takke opposisjonspartiene for godt og konstruktivt samarbeid.

Nå er det opp til oss politikere å fylle ordningene med penger i de kommende budsjettene. Det har vi muligheten til å gjøre innenfor en betydelig slanket og spisset portefølje av støtteordninger som bør vise kulturlivet og deg som innbygger hvilken vei vi ønsker å gå med kulturpolitikken.

Vi gleder oss til dette arbeidet, og roper hurra for at vi har kommet et stort steg nærmere den ferdige etablering av kulturkommunen Drammen.

Les også:

Les også

Heftig debatt om Attics framtid – rådmannens forslag nedstemt

Les også

Slik vil de redde Attic: – Alternativet er at de legger ned og brukerne kastes ut med badevannet

Les også

Planlegger festival: – Jeg trodde Working Class Hero var nedlagt

Kommentarer til denne saken