Gå til sidens hovedinnhold

Gravide kvinner kjenner på sårbarhet og usikkerhet. Drammen mangler jordmødre

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det holder ikke med gode kommunale tjenester fra vugge til grav. Allerede fra unnfangelsen har kommunen et ansvar for å sikre gode tjenester. En av disse er svangerskapsomsorg hos jordmor.

Rådmannen har ved flere anledninger snakket varmt om tidlig innsats. Det er ikke vanskelig å støtte henne i viktigheten av dette, og det finnes vel knapt noen tidligere innsats enn å begynne allerede i svangerskapet.

En god svangerskapsomsorg er viktig for alle gravide kvinner da de aller fleste kjenner på en viss sårbarhet og usikkerhet mens de bærer fram sitt barn. De har behov for å møte en som kan veilede, informere og berolige når det trengs. De trenger en jordmor.

I det normale svangerskapet gjennomføres det ni kontroller, men mange har behov for langt tettere oppfølging. For mange kvinner er dessverre et svangerskap langt mer komplekst enn den vanlige sårbarheten. Disse kvinnene trenger en tettere og mer tilpasset svangerskapsomsorg. Som så mange andre steder er det også her de mest sårbare som rammes hardest når tilbudet ikke er dimensjonert for det faktiske behovet.

Når man skal snakke om spesielt utsatt gravide så er det ikke en uuttømmelig liste, for den enkelte kvinnen er det individuelt hvor mye oppfølging de vil trenge. Allikevel vet vi at det er noen som ofte trenger langt mer enn de ni faste konsultasjoner. Vi snakker her om:

  • Kvinner som har vært utsatt for misbruk/overgrep.
  • Kvinner som har en traumatisk fødselsopplevelse fra tidligere.
  • Kvinner med psykiske lidelser eller rusproblematikk.
  • Kvinner som lever i forhold med vold i nære relasjoner.
  • Kvinner med flukt og tortur historikk.

For disse vil en god svangerskapsomsorg ikke bare lette selve graviditeten, men også være viktig i forberedelsen på å bli foreldre.

En god svangerskapsomsorg er også et viktig forebyggende tiltak, en sikkerhetsventil for det kommende barnet. Vi vet at ikke alle er like godt rustet til overgangen fra kun å ta vare på seg selv til å ha ansvar for et helt nytt liv. Ved å ha en god svangerskapsomsorg hos jordmor vil kommunen bli kjent med barnet og dets foreldres behov allerede før fødselen. Det vil da være mulig å starte et samarbeid med andre kommunale tjenester, altså å rigge et tilbud og en oppfølgingsplan som kan slå inn den dagen barnet blir født.

Dette er tidlig innsats i praksis, og vil være helt i tråd med både rådmannens og politikernes visjon for Drammen. En bivirkning av dette er at et slik forebyggende perspektiv også vil bli langt billigere enn om vi skal vente til problemene oppstår. Dette er jo en god bivirkning i en kommune som skal spare.

Les også

Det er mangel på jordmødre, og vi er bekymret for følgene av lav bemanning

Jordmordekningen i tidligere Svelvik og Nedre Eiker har vært god, Drammen har berget seg takket være tre prosjektstillinger. Når disse stillingene ble avsluttet 1. april i år og jordmødrene ikke er erstattet, så er situasjonen ikke god nok. Dette vil bety et svekket tilbud til alle gravide og spesielt de ekstra utsatte gravide.

Vi står igjen med 6,5 årsverk som skal ivareta et forsvarlig tilbud til ca. 1. 100 graviditeter hvert år. For å kunne sikre alle kvinner et reelt valg om å gjennomføre svangerskapsomsorgen hos jordmor vil behovet være cirka 14 årsverk. Drammen mangler altså 7,5 årsverk i dag.

Det er gravide selv som skal få bestemme hvor hun ønsker svangerskapsomsorgen, hos jordmor eller fastlege. Stadig flere velger jordmor. Det virker selvfølgelig fornuftig av flere grunner.

Først og fremst så er jordmødre eksperter på svangerskap og fødsel. Dernest står vi i en fastlegekrise der fastlegene får stadig flere oppgaver. En god kommunal jordmortjeneste vil være en vinn situasjon. Kvinnene får det beste tilbudet og fastlegene avlastes. Jeg har store forventninger til at den rød/grønne posisjonen ser viktigheten av dette, og tar med styrking av jordmortjenesten i behandlingen av første tertial.

Les også

Pest eller kolera: Slik kan kuttene ramme deg

Les også

Rådmannen har aldri sett maken: - Jeg ser ikke fram til budsjetthøsten

Kommentarer til denne saken