Grønt lys for 640 boliger ut mot fjorden

Utbyggerne har ergret seg over stadige hindre. Tirsdag godkjente politikerne området for boligbygging.