Pandemien som herjer har satt mange idretter på vent, til utøvernes fortvilelse. Blant disse er bandy og ishockey.

I Drammen har kampen om å få akseptable forhold for vinteridrettene foregått siden midt på 1990-tallet, av klimatiske grunner. Den gangen var det dårlige vintre, bandyen slet uten naturis og ishockeyen manglet hall for å kunne vokse som innendørsidrett. Dragkampen i Drammen gjaldt om isidrettene skulle kjempe mot hverandre, om det skulle bygges ishall eller kunstisflate utendørs først.

Daværende ordfører i Drammen, Lise Christoffersen (Ap), var klar på at det måtte bli enighet om denne prioriteringen dersom man i det hele tatt skulle få til noe. Idrettsrådet gikk sammen med de aktuelle isidrettene og klarte å få fram en avtale om at det først skulle bygges kunstis, dernest en ishall.

Avtalen var at alle, enten det gjaldt bandy, ishockey, skøyteløp eller kunstløp, skulle jobbe for denne rekkefølgen. Dette ble avtalefestet muntlig, og senere bekreftet skriftlig, av de impliserte parter. Avtalen ble omtalt som «isforliket».


Kunstisen på Marienlyst ble bygget, og innviet i starten på 2000-tallet. Etter det kunne planene for del 2 starte, som da var ishockeyhall for ishockey og kunstløp.

I dag har bandyfolk i Drammen cirka 25.000 kvadratmeter nedkjølt flate. I tillegg har de gått rett på de nye politikerne i Drammen kommune for å få bygget en bandyhall. For dette utspillet fikk de aktuelle klubbene hard refs av Drammen idrettsråd, da alle spørsmål om fordeling av midler skal gjennom dette rådet. Dette ifølge en avtalen som er laget mellom kommunen og idrettsrådet.

Det har særlig de siste årene vært noen grove overtramp av folk i bandymiljøet, som prøver å overse «isforliket» fra 90-tallet.

For få dager siden underskrev samtlige bandyklubber i Drammen et opprop til de som styrer om å kunne sette i gang sine aktiviteter igjen (seriespillet) til tross for pandemien. Til sammenligning har Drammen Ishockeyklubb ventet i over 25 år på å få satt i gang seriespill i egen hall i Drammen.

I dette oppropet gir de klare innspill om at bandy er en utendørsidrett. Til tross for dette har en skitten kamp pågått for å overse «isforliket» helt siden før 2000-tallet. Bandymiljøet har ønsket å «grafse til seg» en ny bandyhall.

Hvorfor skal Drammen kommune bli en av de første byene i Norge med en stor bandyhall, som garantert vil torpedere planene for en liten treningshall for hockey, i enda en årrekke? Bandyfolket presser på til tross for at de selv definerer seg som en utendørsidrettstett.

LES BANDYENS OPPROP HER.

Ifølge idrettsrådet har ikke bandy hatt noen spesiell vekst i Drammen etter at kunstisen kom. Spesielt er dette dårlig når man ser det i forhold til de over 25. 000 kvadratmeterne som de har å boltre seg på, mens ishockeymiljøet må reise til andre kommuner eller «leke løkkehockey» bak et nett på Marienlyst.

Ishockeyen har hatt flere lag i seriespill både for barn/ungdom og voksne tidligere, men har måtte avventet seriespill til hockeyhall kommer. Vi kan ikke rekruttere unge spillere når tilbudet som gis er istrening og kamper i Kongsberg, Tønsberg, Asker, Hønefoss eller andre steder med hall.

Vi blir svært overrasket om kommunepolitikerne overser vedtaket fra noen år tilbake om å finne en egnet plass for hockeyhall. Vi har heldigvis en god tone med idrettsrådet, og forutsetter at de følger «isforliket».

Vi i ishockeymiljøet i Drammen har gjort som avtalt, men er nå lei av en urettferdig forfordeling.