Gå til sidens hovedinnhold

Grunneier hevder han er uskyldig

Artikkelen er over 6 år gammel

Grunneier Bjørn Hundstad sier han ikke ante at grunnen under Skjeggestadbrua var ustabil.

Både Holmestrand kommune og landbrukskontoret har gått gjennom sine arkiver, uten å finne spor av søknader fra grunneier Bjørn Hundstad om tiltak der jordskredet gikk mandag ettermiddag. Det var dette skredet som førte til at sørgående løp på Skjeggestadbrua kollapset.

Kommunen og landbrukskontoret har gjort det klart at nærmest ethvert inngrep i området ville kreve en søknad. Landbrukssjef Rune Nordeide forteller at landskapsendring kan utløse krav om reguleringsplan. Fordi området også ligger inntil en sjøørrettbekk, måtte fylkesmannen eventuelt gi tillatelse.

Bestrider søknadskrav

Alt dette hevder grunneier Bjørn Hundstad at han ikke visste noe om. Tvert imot, han bestrider påstandene fra kommunen.

– Vi grunneiere kan heve eller senke landskapet med flere meter uten å søke, sier Hundstad til tb.no.

– Området ligger svært nær en bekk med sjøørret. Burde ikke bare det fått deg til å tenke at du måtte søke om tillatelse?

– Nei, det ligger langt unna, i alle fall 20 meter fra kanten ned mot bekken, der skogen begynner, sier Hundstad, som legger til at han var ukjent med at området var ustabilt.

– Jeg har faktisk aldri vært der, eller under brua. Jeg hadde ikke peiling på at det var kvikkleire i området, sier han.

I følge Bjørn Hundstad var hensikten med massefyllingen å heve landskapet for å gjøre driften av golfbanen enklere. Han er grunneier, og leier ut til Solum golfklubb.

LES OGSÅ:

Ville bygge opp landskapet

Han forteller videre at området inntil Skjeggestadbrua var jord han kjøpte av veivesenet i forbindelse med byggingen av E18, et område han anslår til 50 mål.

– Mens naboene betalte 4000 kroner per mål, måtte jeg betale 12.000 kroner per mål, sier Hundstad.

– Veivesenet fortalte aldri til meg at det var ustabile grunnforhold eller kvikkleire i området.

Hundstad sier videre at det var da Solum pukkverk (der han eier grunnen, men er utleier, red.anm.) spurte om det var mulig å legge en del fyllmasse som var til overs, at han henviste dem til området ved Skjeggestadbrua.

– Planen var å bygge opp landskapet med rundt to meter.

Området ved brua ligger der golfbanen har hull 13.

– Golfere har fortalt til tb.no at det stadig har vært problemer med fukt og våt jord ved hull 13. Det kan indikere at jorda er bløt. Burde ikke det ringt noen varselbjeller om at jorda kunne være ustabil?

– Nei. Bare hvis det regnet ble man våt på skoene. Hvis det ikke regnet, var det tørt der.

LES OGSÅ:

Takker og bukker for økt trafikk

– Få stengt E18!

Daglig leder Christoffer Bruserud i entreprenørfirmaet Oscar og Tormod Wike, og styreleder i Solum pukkverk, har en helt annen versjon av det som har skjedd. 

Maskinføreren er, ifølge Bruserud, utleid fra firmaet Oscar og Tormod Wike til grunneier Bjørn Hundstad for å utføre et bestilt arbeid ved Skjeggestadbrua.

– Selve bulldoseren er utleid fra firmaet Machine Partner, opplyser Bruserud.

Det er han selv som eier dette firmaet.

– Og det var grunneier Bjørn Hunstad som leide maskinen, forteller Bruserud.

– Betyr det at det er grunneieren som er utførende og ansvarlig for arbeidene ved brua?

– Ja. Hunstad har hele tiltaket.

LES OGSÅ:

Christoffer Bruserud understreker at bedriften han leder først og fremst konsentrerer seg om å ivareta helsen til maskinføreren, som er fysisk uskadet etter hendelsen.

Han var antakelig den første som fikk vite om brukollapsen. Bruserud forteller til at han presis klokken 14.33 fikk han følgende fortvilte anrop på telefon fra maskinføreren som kjørte bulldoseren:

– Det er grunnbrudd. Få stengt E18!

Bekrefter

Styreleder Bjørn Mønster i Solum Golf forteller den samme historien som Christoffer Bruserud.

Han sier til tb.no at det nettopp var grunneier Bjørn Hunstad som har satt i gang arbeidet ved Skjeggestadbrua, eller ved hull 13, som er hans perspektiv i saken.

– Jeg har forstått det slik at det skulle fylles opp med overskuddsmasse fra Solum pukkverk, sier Mønster.

Han påpeker at det var dukket opp et synkehull i området.

– Det var på om lag ti ganger ti meter, og kanskje fire meter dypt. Grunneieren viste meg det. Jeg tror det ble rapportert til veivesenet, sier han.

Holmestrand-ordfører Alf Johan Svele (H) understreker at han avventer veivesenets granskning av hendelsen før han tar stilling til årsaken til brukollapsen. Men han har lite til overs for grunneier Bjørn Hundstads påstander om at landskapshevingen ikke krevde søknad, og at han var ukjent med at jorda i området var ustabil.

– Jeg forholder meg til det teknisk etat og landbrukskontoret sier, nemlig at alle slike tiltak er søknadspliktige. Det er vanlig at en bonde kjenner jorda si, og vet hvor det kan være kvikkleire. Å si at han ikke visste faller på sin egen urimelighet, sier Svele til tb.no.
 

LES OGSÅ: Her kjører du frem til E18 åpner igjen

Kvikkleire

Både umiddelbart nord og sør for rasområdet er det kartlagt områder med kvikkleire.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for kartlegging av skredfare. De er kontaktet av Statens vegvesen etter kollapsen ved Skjeggestadbrua.

– Vi er blitt bedt om å bistå med vår fagkompetanse og skal gjennomføre grunnundersøkelser i dagene som kommer, sier sjefingeniør Eirik Traae i NVE.

– Hva skal til for å få lov til å gjøre inngrep og masseutfylling i områder med skredfare?

– Man må være veldig forsiktig. Generelt kan jeg si at man må få fagfolk med geoteknisk kompetanse til å gjøre de nødvendige undersøkelser, og dokumentere at tiltakene ikke medfører fare, sier Traae, som sammen med en kollega utførte forundersøkelser av grunnen i løpet av tirsdagen.

– Rett og slett for å se hvor vi skal bore, sier han til tb.no.

LES OGSÅ: Politiet undersøker bulldoserspor

Kommentarer til denne saken