Endelig ligger grunnsteinen til det nye sykehuset i Drammen der. Det er det mange som gleder seg over. Nå må vi rette oppmerksomheten mot innholdet i det nye sykehuset.

Arbeiderpartiet er garantisten for en trygg og rettferdig helsetjeneste for alle.

Vi går til valg på en ny retning i sykehuspolitikken:

  • Vi vil bruke våre felles penger på en sterk offentlig helsetjeneste, med rett til god og trygg hjelp, uavhengig av bakgrunn, adresse og lommebok.
  • Vi må stanse videre privatisering og konkurranseutsetting, som tapper offentlige sykehus for penger, folk og kompetanse.
  • Vi vil gi mer til de offentlige sykehusene.

Med Arbeiderpartiet vil Drammens nye sykehus få mer penger til økt kapasitet innen somatikk og psykiatri, uten å gå på bekostning av lokalsykehusene i resten av Buskerud. Drammens nye sykehus vil trenge flere dyktige ansatte i faste, hele stillinger. Da må vi også utdanne flere, stille praksisplasser til disposisjon og sette av penger til videre- og etterutdanning. Vi kommer til å trenger flere leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, helsesykepleiere, renholdere osv. osv. Det vil koste. Det er Arbeiderpartiet forberedt på.

Vi vil erstatte dagens overdrevne bruk av interne markedsmekanismer med en tillitsreform, der de ansatte og pasientene skal få mer å si. Det vil bidra til å gjøre Drammens nye sykehus til en god arbeidsplass som gir god behandling.

Arbeiderpartiet har en vekstplan for Buskerud. Der er Drammens nye sykehus, sammen med bedrifter, utdannings- og forskningsmiljøer, tiltenkt en viktig rolle i etablering av en høykompetent helseklynge. Den vil skape nye, grønne arbeidsplasser som kommer hele regionen til gode. Da må vi styrke, ikke svekke, sykehusenes økonomi.

LES OGSÅ: