Aps Arve Vannebo hadde før tirsdagens formannskapsmøte studert boksene i kommunens detaljrike organisasjonskart. Han lette etter tittelen byplansjef, men fant ikke det han var å jakt etter.

Si meg: Har vi ingen byplansjef? spurte han fra talerstolen. Det metaforiske poenget hans var: Vi trenger en katt å henge bjella på. Men han fant ikke den katten.

Et spørsmål om stillingstitler var ikke det viktigste som skjedde i formannskapet denne tirsdags ettermiddagen. Men bakteppet er reelt og seriøst nok. Det er nemlig planlagt så mange bolig- og utviklingsprosjekter i denne kommunen at deler av sentrumsområdene kommer til å se ut som en eneste stor anleggsplass de neste årene.

Har du savnet heisekraner og lyden av pæling, blir dine dine bønner snart hørt.

Transformasjonen av den gamle sykehustomta er kanskje det mest spennende av dem alle. Det samme kan sies om de nesten sammenhengende prosjektene som er planlagt fra Drammen stasjon og helt ned til Glassverket. Så har du Gulskogen Nord, Nybyen, Konnerud sentrum, Sundland, Travbanen og ikke minst Fjordbyen i tilknytning til det nye sykehuset. I tillegg til prosjekter i gamle Nedre Eiker og Svelvik. Drammen går inn i kanskje den mest avgjørende perioden i byens moderne historie. Byutviklingen som vi er så stolte av og som skjøt fart på begynnelsen av 2000-tallet, kommer til å bli sett på som småtteri sammenlignet med det vi skal i gang med nå.

Det kommer til å kreve en sterk faglig ryggrad å se alt dette i sammenheng, tenke bredt nok og ha lange nok perspektiver. Kreativitet nok og vilje nok til å finne løsninger i en uforutsigbar verden. Hvem skal for eksempel ha et helhetlig blikk på arkitekturen, estetikken, klima- og miljøhensynene, demografien, mobilitet, farger og funksjoner? Hvem har visjonene for neste fase i byutviklingen, ideer og gjerne provoserende utspill, og som inviterer til debatt om det samme? Og som om ti år skal skrive det neste kapitlet i boken om forvandlingen, eller moderniseringen, av Drammen?

Foreløpig har ingen kommunetopper pekt seg nevneverdig ut.

Politikerne skal neste år vedta en endelig kommuneplan, et viktig og ordrikt dokument som skal legge føringer for hvordan Drammen skal utvikles som kommune og samfunn de neste tiårene, og som vi innbyggere skal få lov til å sette vårt preg på gjennom diverse medvirkningsprosesser. Men det er all grunn til å spørre, slik Aps Arve Vannebo gjorde tirsdag:

Hvor har det blitt av byplansjefen?

Det var én mann som følte seg kallet til å svare på Vannebos spørsmål tirsdag kveld, og det var Heming Rudrud Herdlevær. Han kunne fortelle at han nettopp hadde levert inn adgangskortet sitt med tittelen «byplansjef».

«Så nå har vi ikke byplansjef lenger», sa han, med et lite glimt i øyet.

«Men vi har Heming, så kunnskapen er ivaretatt», kontret rådmann Elisabeth Enger.

Nå heter det i stedet «kommunalsjef arealplan, klima og miljø», som neppe har de samme forventningene eller den samme autoriteten knyttet til seg som tittelen byplansjef har. Drammen kommune har akkurat ansatt en byantikvar, en tittel med pondus som gir et tydelig signal til innbyggere og samarbeidspartnere om at i denne kommunen tar vi vare på og verdsetter byens historie og kulturarv.

Slik ligger det mye symbolikk i titler. Drammens stolte byutviklingshistorie er drevet frem av framsynte og visjonære byplansjefer med vilje til endring og visjoner for fremtiden. I boken Hvordan Drammen reiste seg fra 1980 til 2011 kan vi for eksempel lese hvordan de seks byplansjefene i denne perioden hadde konkrete ideer om hvordan byen burde utvikles, og hvordan de klarte å realisere dem.

Verden ser riktig nok annerledes ut nå enn da og byutviklingsfaget er i endring. Men byplansjef er ingen utdøende tittel, snarere tvert imot. Den er også enkel å forstå og har stor signaleffekt.

Uansett og viktigst av alt er det at den som har ansvar for byutviklingen, enten vedkommende titulerer seg som byplansjef eller kommunalsjef areal, klima og miljø, synes og deltar i samfunnsdebatten, mener noe og har visjoner for byen. Innbyggerne vil garantert bidra med sitt, men historien har lært oss at vi heller ikke skal undervurdere sterke fagpersoner, gjerne med en tydelig stillingstittel.

For det begynner å bli en stund siden vi hadde en byplansjef med visjoner og ambisjoner. Det er savnet.

Les også: