Kommende kommunepolitikere i Drammen, med ordførerkandidat Haaning i spissen, velger å sette miljø- og klimasatsing i drammensområdet i spill. Dersom Buskerudbypakke 2 skrotes faller det vekk cirka 14 milliarder kroner til å forbedre klima og miljø i vårt område.

Verken Drammen kommune, andre omliggende kommuner eller fylkeskommunen har midler til en så omfattende satsing som det ligger inne i denne pakka.

I en tid da nettopp klima og miljø er et av verdens mest presserende utfordringer, mener vi det vil være sterkt beklagelig om vi ikke får til et viktig løft på dette området. Også vi som bor i området rundt Drammen er lite glad for bommer og den merkostnad det påfører den enkelte.

BAKGRUNN

Fredrik Haaning hadde med seg høyretoppene i nye Drammen da han bråsnudde i bomsaken, og på den måten satte hele Buskerudbypakke 2 i spill. Her slår fem sentrale partier fra Øvre Eiker tilbake mot den avgjørelsen. De sier sin mening fra et perspektiv sett fra utsiden av sentrale Drammen.

 

Det vi vet er at dette er den muligheten staten gir oss for å finansiere denne viktige satsingen. Vi vil få et langt bedre og billigere busstilbud og med nye elbusser, bedret framkommelighet, renere luft  og tryggere veier, og som sagt et kraftig forbedret lokalt klima og miljø. Det vil koste!

LES OGSÅ: Nye veier uten bommer: Haaning har en plan – men vil ikke fortelle den til noen

Vi må ta innover oss at de store klima- og miljøutfordringene vi står overfor, vil kreve innsats av oss alle. Så må det være mulig å finne ordninger og system som gjør at ikke noen blir hardere rammet enn andre. Dette skal og må være et felles løft for en bedret framtid.

For noen uker siden gikk våre skoleelever ut i streik for å kreve oss politikere og den voksne del av befolkningen til innsats og handling. Vi politikere må og skal ta vår del av ansvaret og være villige til å bruke penger på gode tiltak for miljøet. Samtidig må vi erkjenne at dette er så omfattende og resurskrevende at det også vil være behov for innsats fra hver enkelt.

LES OGSÅ: Den store bomdebatten: - Med slike venner, trenger du søren ingen fiender!

En del av denne innsatsen kan vi gjøre ved å godta prisen for å få penger til de nevnte miljø - og klimatiltak i vårt område. Bommer i og rundt Drammen by er ikke populært, men det er et bomskudd å gjøre denne viktige satsingen til en valgkampsak.

Om en vinner noen stemmer i høst vil framtida treffe oss som en bumerang! Vårt ønske og vårt mål er at Buskerudbypakke 2 skal skape en by det er godt å bo i og som er lett tilgjengelig med kollektivtransport for oss som skal besøke byen for handel og opplevelser.