I kjent stil utbroderer Frps gruppeleder Ulf Erik Knudsen om hvor elendig alt står til i Drammen og om hvor bra det hadde vært hvis de bare fikk bestemme.

La meg ta forslaget til hvordan de finansierer kommunen først. Å selge eiendomsselskapet for å bruke engangspenger til drift av kommunen er like smart som da kommuner på 90 tallet solgte sine kraftverk for blant annet å bygge kulturhus, kulturhus de nå ikke kan drifte. Tidligere i budsjettene var summen én milliard, denne er nå glatt økt til to milliarder.

I oppsummeringen av alt som går galt i Drammen får selvfølgelig innvandrere og asylsøkere skylden for elendigheten

Kaos på rødgrønn side. Hvis en ser på partioverganger i kommunestyret som en målestokk, er kaoset like stort på begge sider. Kaoset er ikke større enn at de rødgrønne har vedtatt tre budsjett på rad. Skulle et borgerlig budsjett bli vedtatt til høsten er jeg ening i at det råder litt kaos.

At Frp tviholder på å bygge ungdomsskole på Åskollen, en skole som det ikke er bruk for, er for oss i SV komplett uforståelig. Spesielt når vi har en ungdomsskole som har undervisning i antikvariske og helsefarlige bygg fra 60-tallet. Veiavangen er vår prioritet i opprustingen av skolebygg i Drammen.

I oppsummeringen av alt som går galt i Drammen får selvfølgelig innvandrere og asylsøkere skylden for elendigheten.

Frp var imot Fjell 2020 og er imot Strømsø 2030-prosjektet. Frp er grunnleggende imot alle tiltak som kan gjøre integreringen lettere. Innvandrere har ofte god «språkforståelse», og mange kan mer enn ett språk, men så klart kan de ikke norsk når de ankommer. Frps kutt i norskopplæring da de satt i regjering virker jo mot det Ulf Erik Knudsen antakeligvis ønsker, nemlig norskopplæring for å fungere godt i det norske samfunnet.

SV utfordrer Frp til å komme med konkrete forslag som vil bedre integreringen i drammenssamfunnet, ikke bare sutre over tingenes tilstand.