Gå til sidens hovedinnhold

Han må kjøres til døra og støttes inn. Kommunen sier det er hans ansvar at veien er strødd og måkt

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Spørsmål: Min onkel bor alene og er 95 år gammel. Han har ingen nære slektninger, men har så langt klart seg fint i huset hvor han har bodd alene hele sitt voksne liv. For noen uker siden falt han stygt på isen, og fikk et opphold på sykehjem etter operasjonen på sykehuset. Han fikk god hjelp og opptrening av kompetent og omsorgsfullt helsepersonell, men etter noen uker bestemte kommunen at han måtte flytte hjem fordi det var andre som sto i kø og ventet på plass. '

Han var fortsatt redusert, og hadde store vanskeligheter med å gå, men ble lovet mye hjelp av hjemmetjenesten. Så oppsto et praktisk problem: Huset hans ligger på toppen av en bratt bakke som nå er helt islagt og umulig å komme opp. Han må kjøres til døra og støttes inn, men kommunen sier det er hans ansvar som huseier å sørge for at veien er strødd og måkt før de kan kjøre opp. Det er han selvsagt ikke i stand til!

Da jeg tok kontakt med kommunen angående dette, mente de at jeg som nærmeste pårørende, eller naboene lenger nede i veien måtte salte og strø.

Er det mitt ansvar? Er det ikke både rett og rimelig at han får være på sykehjemmet til det er trygt å kjøre ham hjem?

Svar: Ofte er det svar som dette som skaper både irritasjon og frustrasjon. Utgangspunktet er at dersom din onkel er klar og orientert, og det vi kaller «samtykkekompetent», er det han som bestemmer om han vil hjem, eller søke om et lengre opphold i institusjon. Mange eldre ønsker å dra hjem så fort som mulig fordi de trives best i vante og trygge omgivelser, men det er også noen som er utrygge og kan tenke seg en annen boform med personal og andre beboere rundt seg.

Dersom din onkel ønsker det siste, må han si tydelig fra om dette slik at kommunen kan undersøke hvilke muligheter som finnes. De fleste kommuner har ulike botilbud til de som på grunn av sin helsetilstand trenger en tilrettelagt bolig med bemanning.

Så til islagt oppkjørsel: Regelen om tjenester til de som bor i eget hjem, finner vi i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a. I tillegg til hjelp fra hjemmesykepleier, har noen også rett til hjelp til dagliglivets gjøremål, for eksempel hjelp til innkjøp og tilberedning/levering av mat, vask av klær, og rengjøring av bolig.

For å ha rett til disse tjenestene må det være både et behov for hjelp, og slik hjelp må være nødvendig. Snømåking og strøing av trapp, slik at det er mulig å gi tjenester i hjemmet, er også praktisk bistand. Helsedirektoratet har flere ganger slått fast at kommunene plikter å hjelpe til med dette, men fortsatt erfarer vi at det er kommuner som mener dette ikke er deres oppgave. Er det snakk om en større vei eller gårdsplass, har ikke kommunen plikt til å måke eller strø, men de må da hjelpe brukeren med å få ordnet en privat brøyteavtale dersom det er behov for det. Uansett vil det aldri være pårørende eller naboenes ansvar å gi din onkel praktisk hjelp fordi han ikke klarer seg selv.

Kommunene skal alltid sørge for at hjelpen til den enkelte, samlet sett, og etter en konkret vurdering, er forsvarlig. Det betyr at dersom det ikke er mulig å transportere pasienter trygt hjem på grunn av snø og is, må kommunen vurdere å gi et lengre opphold i institusjonen til det praktiske er ordet.

Vi anbefaler å ta kontakt med vårt kontor dersom dere opplever å ikke bli hørt – tlf. 32 23 52 00.

Les også

Hvorfor får jeg regning fra legevakta når jeg har betalt?

Les også

Hvorfor får jeg avslag på søknad om rehabiliteringsopphold?

Kan jeg bestemme hvilket sykehus som skal behandle meg?

Les også

Forstyrrelser og personvern skal tas på alvor!

Les også

Hvem er nærmeste pårørende?

Les også

Hva risikerer jeg som pasient dersom jeg klager?

Kommentarer til denne saken