Håndballforbundet åpner pengesekken. – Vi takker og bukker for alt som bidrar

Norges Håndballforbund fordeler seks millioner kroner til klubbene. – Det er uansett beløp et godt signal ut til klubbene, sier Arne Dokken, daglig leder i Drammen Håndballklubb.