Nok en gang dukker diskusjonen om bompenger i Drammen opp. De som ivrer for bom kan grovt sett deles i to.

På den ene siden mørkegrønne politikere og aktivister på den ytterste klimahysteriske og bilfiendtlige side (i praksis i MDG og enkelte øvrige aktivister).

På den andre siden folk som har lønn og formuer hvor de fint klarer å betale bompenger. Det handler om noen eldre Ap- og Høyre-topper og lokale millionærer i næringsforeningen, en forening som er dominert av utbyggere som vil tjene seg rikere på en økt utbygging i Drammen knyttet til en bompakke.

Fra forrige runde med bompengedebatt kan vi huske at bompenger kan komme opp i 20.000-30.000 kroner for en vanlig familie – med jobb og fritidsreiser. Nå er beløpet sikkert nærmere 30.000 enn 20.000. Dette har de fleste vanlige folk ikke råd til.

Hva mener våre lokale politikere? Fremskrittspartiet sier et glassklart og utvetydig nei til bompenger i Drammen!

Arbeiderpartiet i Drammen har de siste tre-fire år sagt nei, om du tror på dem, og Høyres ordførerkandidat har tidligere åpnet for bompenger på enkeltstrekninger. I realiteten vil det vel si at man kan få bompengeringer rundt Svelvik og Konnerud – kanskje også rundt Mjøndalen, men ikke rundt Drammen sentrum, med Høyre. Om du tror på dem.

Hvorfor stiller jeg spørsmål om man kan stole på Høyre og Ap i bom-saken? Grunnen er selvfølgelig at Høyres forrige ordfører i Drammen var, og er, bomtilhenger – og at den sittende fylkesordføreren fra Ap har vært i media og krevet innføring av bompenger. Dette avspeiler trolig en betydelig debatt internt i disse partier.

Ved forrige kommunevalg var det tusenvis av våre innbyggere som engasjerte seg i sosiale media og aksjoner – og vi fikk et eget Nei til Bom-parti. De massive reaksjonene fikk Høyre og Ap-politikere til å skjelve i buksene og bli temmelig svette. Planene som da forelå i Buskerudbypakke 2 (BBP2) hadde 45 bomstasjoner. Både Høyre og Ap snudde før valget i 2019. De kan selvfølgelig snu igjen.

Innføring av bompenger vil være en katastrofe for vanlige bilbrukere med normale eller lave inntekter. Hvis du er imot bompenger, har du kun et sikkert valg; det er å stemme FrP. Vi har ført en årelang og ganske ensom kamp mot Buskerudby-samarbeidet og planene om bompenger. Vi har foreslått hele samarbeidet avviklet, og når det ikke har ført frem, har vi fremmet forslag om at bompenger må legges ut til folkeavstemning.

Vi klarte å stoppe bomplanen sist den kom opp. Det er ikke sikkert det går like bra neste gang – vi er avhengig av din støtte.