DRAMMEN: Drammen kommune har opprettet en egen, skjermet avdeling der barn med nedsatt funksjonsevne kan få plass dersom det blir påvist koronasmitte i familien. Det kom fram på Drammen kommunes pressekonferanse mandag.

– De pårørende har tatt imot tilbudet på en veldig positiv måte, fortalte Espen Sørvig, kommunalsjef for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Avdelinga har vært operativ siden fredag. Av hensyn til barna i målgruppa vil ikke Sørvig gå ut med hvor avdelinga ligger, annet enn at den er på et bo- og servicesenter eller lignende. Han sier at dette dreier som en svært liten gruppe, og at de aktuelle familiene har fått vite det de trenger av kommunen.

– Vi har ringt hver og én av de pårørende, og sendt skriftlig informasjon i etterkant. Dette dreier seg om en sårbar gruppe barn som vi må prøve å skjerme.

Ikke erstatte sykehusopphold

Kommunalsjefen opplyste at den nye avdelinga er bygget om slik at den er helt avskjermet fra andre avdelinger. Den har også egen inngang.

Han understreket at avdelinga kun er ment for barn i familier der en eller flere i familien, eksempelvis også barnet selv, får påvist koronasmitte, blir sykt og/eller må i karantene.

– Hvis begge foreldrene blir slått ut med feber samtidig, og barnet også blir sykt, kan det bli veldig krevende å ta seg av barnet, sa Sørvig, og la til at det er valgfritt for de aktuelle familiene å benytte seg av den nye avdelinga.

– Det er også viktig å si at dette tilbudet ikke skal erstatte noe sykehusopphold hvis barnet har behov for sykehusbehandling.

LES OGSÅ: Smitteekspert vil ha nytt forbud på kveldstid i Norge

– Kan oppleves skremmende

Sørvig sa at omstillinga i samfunnet de siste ukene kan oppleves skremmende og vanskelig å forstå for personer med kognitiv funksjonsnedsettelse. Det kan i det hele tatt gjøre det ekstra krevende for pårørende.

Kommunalsjefen pekte på at menneskene med nedsatt funksjonsevne som tar imot kommunens tilbud rundt dette, langt fra er en ensartet gruppe.

– Likevel er det sånn at flere av dem med et nedsatt immunforsvar – og underliggende sykdom. De må særlig ivaretas. Det nye tilbudet vårt må skape trygghet for de pårørende. Til nå har vi brukt mye tid på å gi pårørende tilpasset situasjon ut fra individuelle behov.


For mye vold i nære relasjoner

Siri Sørensen, kommunalsjef for forebyggende tjenester, oppfordret til å ta kontakt med kommunen eller barnevernsvakta hvis man er bekymret for egen - eller andres - familiesituasjon.

– Alle opplever nå begrensninger, blant annet på bevegelsesfrihet, og en del er redde for å bli smittet. Nå er det for mange som opplever vold i nære relasjoner. For mange er voldsutsatte. Det er også slik at enkelte som tidligere ikke har opplevd vold hjemme, nå kanskje opplever det, sa hun.

Sørensen pekte også på at økonomisk usikkerhet, som mange nå opplever, kan trigge vold i nære relasjoner.

– De som opplever en krise, ta kontakt med politiet. De som er bekymret for et barns situasjon, må ta kontrakt med barnevernsvakta. Den har åpent også alle påskedagene. Vi har oppretta et telefontilbud for dem som er bekymret, der man kan snakke med sosionomer, familieterapeuter og psykologer. Hvis man er bekymret for egen familiesituasjon, eller begynner å bli veldig utålmodig rundt egne barn, ta kontakt. Det er råd å få.

LES OGSÅ: Legevakt X trekker omstridt koronatest