Har satt krisestab etter smitteutbrudd: – Glad vi dro i nødbremsen tidlig