Rasismedebatten raser, og det er mange gode grunner for dette. Vi bør ha som felles mål å bekjempe rasisme. Få ting er verre enn å bli utsatt for rasisme, og historien har lært oss hvor farlig rasisme kan være.

Dersom rasismebegrepet utvides til å bli altomfattende kjenner ikke folk seg igjen og vi mister folkets støtte. For å vinne denne kampen må vi bekjempe all rasisme, ikke kalle alt for rasisme.

Nettopp det å bekjempe all rasisme er viktig. Det er slett ikke slik at rasisme bare kan gå en vei. I Oslo kan man se et mønster som viser at ungdom med innvandrerbakgrunn er overrepresentert som gjerningsmenn i volds- og ransaker, mens personer med norsk bakgrunn er overrepresentert som offer. Generelt står innvandrerungdom fra Afrika og Midtøsten for svært mye mer voldskriminalitet enn øvrig befolkning.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerud-benken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriver Kathy Lie fra SV.

Neste uke er det Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet som har ordet.

En ting er sikkert. Hadde vi hatt en situasjon der ungdom med norsk bakgrunn gjentatte ganger hadde ranet, banket og trakassert innvandrerungdom, så hadde reaksjonene vært svært sterke. Ingen ville stilt seg spørsmålet om dette var rasistisk motivert, det ville nokså umiddelbart blitt konkludert med rasisme som årsak.

Til nå har veldig mange fortalt om opplevelser som de oppfatter som rasistiske. Det er alt fra åpenbar rasisme som nedsettende ord og trakassering, til mer skjulte former som problemer med å få tak i leilighet og arbeid. Felles for sistnevnte er at det er umulig å slå fast at dette har noe med rasisme å gjøre. Faktum er at det er helt vanlig å slite med å få leilighet og arbeid. Mange, uansett bakgrunn, opplever å få avslag på avslag. Når personer med innvandrerbakgrunn forteller om dette, blir det automatisk tatt til inntekt for rasisme. Når andre ungdommer opplever akkurat det samme, er det ingen ting.

Tidligere innlegg fra Helgheim:

Les også

Vi kan ikke lytte til de som skjønnmaler situasjonen fordi noen få innvandrere lykkes i Norge

Men det finnes andre og langt mer alvorlige områder hvor vi ikke kan tillate at det snakkes om rasisme når det utføres av en gruppe, og bortforklares eller bagatelliseres når det utføres av en annen gruppe. Jeg snakker da om mobbing, trakassering, vold og ran. Drammen har et økende problem med ungdomsvold, og de involverte, spesielt blant gjerningspersonene, har innvandrerbakgrunn. Det har også vært kjent i lengre tid at det finnes store problemer ved enkelte skoler, med konflikter og bråk mellom forskjellige innvandrergrupper og mellom innvandrergrupper og elver med norsk bakgrunn.

Vi kan selvsagt ikke se bort fra at rasisme er bakgrunnen for dette. Mens innvandrerbefolkningen oppfordres til å fortelle om det de oppfatter som rasisme, vil ikke en gang mediene skrive om hvem som er involvert i de forskjellige grove voldshendelsene vi har sett gjennom lengre tid. Dette skaper rom for at en grov ukultur får utvikle seg uten at noen tar tak.

Politiet i Drammen fremstår som handlingslammet ovenfor den økende ungdomsvolden, og mens skole og politi sitter i møter og snakker, banker innvandrergjenger opp personer med en annen bakgrunn enn seg selv på det groveste. Vi begynner å bli lei bortforklaringer og unnfallenhet fra politi og politisk ledelse i Drammen.

Jeg har blitt kontaktet av flere som opplever grov vold, trusler og trakassering av det som fremstår som innvandrergjenger. Fortvilte foreldre aner ikke hva de skal gjøre og det er svært vanskelig å stå frem. Ytringer møtes med grov vold, og politiets holdning er å fokusere på ytringen, ikke den grove volden.

Jeg vil oppfordre personer som opplever denne typen vold og trakassering til å fortelle om det. Alt fra nedsettende kommentarer som kan knyttes til om du har norsk eller annen bakgrunn, til de mer alvorlige hendelsene som vold og trakassering, må komme frem. Vi må øke bevisstheten på at rasisme går begge veier og at problemene er økende i områder med mange innvandrere. Rasisme er like ille uansett hvem den rammer, men det er bare ved åpenhet vi kan bekjempe problemet.

Andre innlegg fra Buskerudbenken:

Les også

Å rive statuer gir ikke mindre rasisme

Les også

Lokale høyrepolitikere beskytter egen regjering og krever brutale innsparinger av velferden i Drammen

Les også

Vi kan ikke være politisk fargeblinde når samfunnet må inn i en grønn omstilling

Les også

Det må raskest mulig bygges nytt tinghus i Drammen