Spørsmålet om kommunene bare skal være en tumleplass for politikere og den administrative ledelsen aktualiserer seg når man ser hvordan «nye» Drammen fungerer. Den sammenslåtte kommunen har vært en gedigen nedtur for innbyggerne i Nedre Eiker, muligens også for drammenserne og Svelvikingene.

Dårligere kommunale tjenester og større avstand mellom innbyggere og kommuneledelse er et resultat av kommunesammenslåingen. Alle løftene om alt som skulle bli så mye bedre er ikke innfridd, noe som selv de politiske lederne innrømmer men ikke evner å gjøre noe med.

For Nedre Eikers del har vi ikke fått det lovede sykehjemmet. Samtidig skranter det i hjemmesykepleien og våre eldre og pleietrengende blir plassert i Svelvik eller på vilkårlige sykehjem fjernt fra hjemstedet og de pårørende. Det skjæres i skolebudsjettene og barnehager legges ned. Var det hensikten med sammenslåingen?

De enorme investeringene i gamle Drammen, som ny bybru og nytt gigantisk renseanlegg, er bare et par eksempler på at det blir lite igjen til investeringer i utkantene, Nedre Eiker og Svelvik. Tautrekkingen om kommunale midler og oppmerksomhet kommer bare til å øke, fordi midlene er begrensede og alt tyder på at kjøttvekta alene bestemmer. Det er tross alt 70.000 drammensere mot 25.000 eikværinger og 7.000 svelvikinger, tre totalt ulike samfunn.

Les også

Vi ser stadig at politiske ledere innrømmer at den nye kommunen ikke har innfridd forventningene, men samtidig hevder de at etablering av en ny kommune tar minst seks år. De ser åpenbart bort fra at det opprinnelige var tre kommuner i full drift som skulle samordnes, etter at en prosjektrådmann og en stor ledergruppe hadde arbeidet med samkjøringen i tre år i forkant.

Betyr det at de mener det vil ta ni år å få den overadministrerte storkommunen på fote?

Når vil politikerne og administrasjonen innse at det kreves endring.

Les også

En kan ikke skjære alle over en kam, for det finnes faktisk politikere og partier som ønsker ny folkeavstemning og gjenopprettelse av de gamle kommunegrensene. De er foreløpig i mindretall. Spørsmålet er når vi får nye politikere som forstår situasjonen og evner å gjøre noe med den.

Før eller siden vil en oppløsning av den usammenhengende og ulike sto-kommunen være eneste utvei for at å etablere bærekraftige, fremtidsrettede og gode samfunn for folk, organisasjoner og næringsliv.

Flere debattinnlegg og kronikker

Vel fungerende kommuner er og blir den viktigste bærebjelken for videreføringen av velferdsstaten.

Da er det viktig at administrasjonen og den politiske ledelsen innser at kommunen er til for innbyggerne og ikke en lekeplass hvor de tviholder på egne posisjoner og privilegier.

Nyheter fra Drammens Tidende