Heidi flytter snart butikken: – En del litt alternative mennesker kommer innom for å kjenne på den gode energien her

Gråpapiret på veggene vitner om hva som kommer. Om få uker åpner Bibelbutikken på Bragernes.