Det er virkelig flott at politikerne i Drammen og ledelsen i Konnerud IL vil bruke millioner av kroner på barn og unge. Samtidig må spesielt politikerne, men også styret i idrettslaget, spørre seg om det er riktig å øremerke disse midlene til flere og nye anlegg. Mange familier står allerede nå i en svært krevende økonomisk situasjonen, og den gjør mange barn ekstra sårbare.

Burde kanskje midlene heller vært brukt på å få ned kostnadene for aktiviteter for barn og unge over hele byen? Jeg skjønner og forstår at utgiftene øker for en stor klubb som også skal betale mer for strømmen, og gå gjennom ordinære lønnsoppgjør for sine ansatte.

LES OGSÅ:

Derfor setter jeg spørsmålstegn på om dette er riktig prioritering fra politikerne i kommunen, spesielt når vi vet at avgiftene må senkes og ikke økes hvis vi fortsatt vil ha flest mulig med. Spesielt når økonomien blir tøff.

Som allidrettstrener for 2017 kullet på Konnerud har jeg sagt at jeg kun vil måles på en ting: frafall. Nå er jeg redd for at politikerne og styret i idrettslaget stikker kjepper i hjula.

I 2022 har vi over 40 prosent vekst i antallet barn som deltar i skolekretsen. Gymsalen er for liten, men den blir aldri full!

LES OGSÅ: