Fremtidens Helse-Norge er avhengig av digitale løsninger. Helseteknologi er en nødvendighet for å håndtere utfordringene med en aldrende befolkning. Vi har ikke nok hoder og hender, vi må tenke nytt. Vi må finne smarte løsninger for hjelp i hjemmene, på sykehjem og sykehus. Kommunikasjonen og deling av data må være enkel og trygg.

Prøvesvar må kunne leses av hos pasienten der og da. Undersøkelser som nå gjøres på sykehus, må gjøres i sykehjem eller hjemme. Det sparer tid og reising for pasienten. Pandemien har lært oss at hjemmetesting fungerer. Ingen hadde tenkt på hurtigtester av et aggressivt virus før helseindustrien utviklet covid-tester. Pandemien satte også fart i bruk av kunstig intelligens for å forstå og analysere enorme datamengder.

Helsenæring og helseteknologi er en voksende industri. Vi importer helseprodukter og helseteknologi i stor skala. Vi må bruke vår kunnskap og innovasjonsevne til å utvikle produkter og metoder i Norge. Samarbeid mellom sykehus, industri og universiteter er nødvendig for å forske fram nye løsninger.

Buskerudbenken

Hver uke skriver en representant fra Buskerudbenken på Stortinget i Drammens Tidende. Denne uken skriverPer Olaf Lundteigen fra Senterpartiet. Torsdag om en uke er det Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre som har ordet.

Vi bygger Norges mest moderne sykehus på Brakerøya. Her må vi utvikle en sterk helsenæringsklynge som tiltrekker seg både norske og internasjonale selskaper. Det må utvikles en strategi slik at selskaper finner det attraktivt å drive forskning og innovasjon, og vil legge hovedkontorfunksjoner til helseklyngen.

Dette er mulig. Vi har solid kompetanse på Universitetet i Sørøst-Norge, Drammen Helsepark er etablert. Det er muligheter i partnerskapet HelseHub som kartlegger og utvikler felles prosjekter og skaper møteplasser mellom helsetjenesten og næringsliv i regionen.

Partnerskapet Universitetet i Sørøst-Norge, Vestre Viken, Drammen Helsepark, Viken fylke og kommunene Drammen, Lier og Asker ønsker å skape synergier mellom forskning og innovasjon. Så infrastrukturen er der.

Buskerudbenken - Kristin Ørmen Johnsen

Kristin Ørmen Johnsen, Høyre, fra Drammen går inn for Sandra Bruflot som stortingsrepresentant for Buskerud i fire og en halv måned. Hun vil blant annet jobbe i Helse- og omsorgskomiteen med helseteknologi, helsenæring og kvinnehelse.

Ørmen Johnsen vil levere kronikker til DTs faste «Buskerudbenken».

Ørmen Johnsen har permisjon fra Universitetet i Sørøst-Norge og skal til bake dit for å lede programområdet USN Kultur.

Men, vi trenger også virkemidlene og stor vilje for å lykkes. Få å utvikle nye digitale løsninger må miljøer kobles sammen. Det er ikke nok å ha nettverk, man må ha fysiske fasiliteter. Gründere og forskere må utvikle kunnskap i Start up laboratorier, regulatoriske sandkasser og testsentre. Nyvinninger må prøves ut, ideer utvikles, noen forkastes andre blir suksess.

En mer offensiv politikk må til.

Høyre ønsker en mer offensiv politikk som gjør det lettere å være gründer. Vi vil ha mer privat-offentlig samarbeid, næringsrettet forskning og næringsfond. Anbudskonkurranser fra det offentlige må utformes slik at små og mellomstore bedrifter kan delta. Det må bli attraktivt å investere i helseteknologi. Ikke minst må vi ha en konkurransedyktig beskatning på bedrifter i forhold til utenlandske selskaper.

Les flere innlegg fra Buskerudbenken HER

Høyre har programfestet at vi trenger kommuner som vil være testkommuner for velferdsteknologi og løsninger som gir bedre tjenester for innbyggeren. Vi trenger digital helsekompetanse blant brukere og helsepersonell. Vi trenger systemer som ikke hefter helsepersonell i arbeidet, systemer som er testet for brukervennlighet på helsepersonell, pasienter og hjemmeboende som trenger tjenesten. Dette kan gjøres i en helseklynge i testsentre.

Norge digitaliseres i høyt tempo. Det er nå mulighetene er der til å skape nye løsninger. Ideologier som at stat og kommune skal ta hånd om den digitale utviklingen og innovasjon er feilslått. Høyre mener det offentlig ikke må stikke kjepper i hjulene, men må legge mer til rette for samarbeid mellom næringslivet, forskere og helsepersonell for å utvikle helseteknologi.

Dette må skje på Brakerøya.