Neste uke står i PRIDEs tegn i Oslo. Arrangementer, debatter og paraden lørdag   setter mangfold og retten til å bestemme  over  eget liv i sentrum.

Vi vil ha et samfunn der alle kan utforske og nå sitt fulle potensial. Mangfoldet vi skaper når vi har respekt for at alle får være seg selv og elske hvem man vil. Der er en kjerneverdi for Høyre, og en styrke for samfunnet vårt.

Negativ sosial kontroll hindrer mennesker fra å kunne leve fritt liv slik de egentlig er. Både Fatima og Ole kan bli utsatt for negativ sosial kontroll fra foreldre, vennekrets, familie, på arbeidsplassen eller skole, i foreninger og trossamfunn.

Les også:
Jubler over pride-tog i Drammen

Kjente stemmer i samfunnsdebatten lever i frykt med drapstrusler og voldsalarm. Unge kvinner og skeive opplever hatkriminalitet, æres-ukultur og minoritetsstress fra religiøse miljøer. Unge med innvandrerbakgrunn som presses inn i tvangsekteskap.

Både fra bedehus og moskeer fortelles at å være homofil, lesbisk, bifil  eller transperson er syndig at det er syndig. Unge jenter som presses hjemmefra til såkalt dydighet, mister retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet. Gutter og jenter må undertrykke følelsene sine av frykt for å miste familie og venner om de er ærlige. Mange tror det er selvfølgelig å komme ut av skapet, men for en del er det fortsatt utenkelig og umulig.

I skolegårdene er «jævla homo», «jøde», «neger», «pakkis» eller «du er for norsk» vanlige banneord. Det sies også på sosiale medier og i kommentarfeltene – og bak folks rygg.

Det er vanskelig å få jobb når du ikke passer inn i normen. Petter kommer fortsatt på jobbintervju før Ali, og Emma sliter som jobbsøker når navnet er Erik på vitnemålet.

Å frata mennesker retten til å være seg selv skaper ødelagte liv med dårlig psykisk helse – og et kaldere samfunn. Vi har alle et ansvar for tydelig å snakke opp mangfold hvis vi ser at noen trenger å bryte trange normer, hvis vi mistenker at noen må komme seg ut av negativ sosial kontroll.

Arbeidsgivere og kommuner som jobber godt med å skape rom for mangfold er verdifulle medspillere for et samfunn der det er plass til alle. Å gi noen en sjanse til å vise sitt potensial viser seg å skape et bedre arbeidsmiljø og gode resultater.  Kvinner med innvandrerbakgrunn trenger selvstendig inntekt og det sosiale fellesskapet en arbeidsplass gir dem for å stå trygt på egne bein, og er lønnsomt for samfunnet og uvurderlig for den enkelte. Det samme gjelder for andre minoriteter, seksuelle så vel som kulturelle.

Derfor har regjeringen lansert en handlingsplan mot negativ sosial kontroll. Derfor vil Høyre styrke LHBTIQ-kompetansen i barne- og familievernet. Derfor kjemper regjeringen mot mobbing og diskriminering med stadig bedre verktøy og lovverk. Senest med et nytt vedtak i Stortinget der vi fastslår at hat og diskriminering ovenfor de med andre kjønnsuttrykk skal kriminaliseres.

Det må arbeides med lokale handlingsplaner og tiltak for likestilling, integrering og mangfold.  Her har kommunene en jobb å gjøre. 

Samtidig er foreninger som Fri, Skeiv Verden og Skeiv Ungdom viktige aktører i dette arbeidet, med kompetanse, møteplasser og masse frivillig arbeid – og vi oppfordrer alle som har mulighet til å engasjere seg å støtte opp om deres engasjement.

HAPPY PRIDE!