Etter at KrF utfordret Høyre og Arbeiderpartiet på om vi var villige til å diskutere deler av abortloven i eventuelle regjeringsforhandlinger, har abortdebatten blusset opp på ny. Erna Solberg har åpnet opp for å diskutere to områder i abortloven i eventuelle regjeringsforhandlinger med KrF: Fosterreduksjon og det som av flere oppleves som et diskriminerende element ved praktiseringen av paragraf 2 c.

Å endre paragraf 2 c er ikke Høyres politikk, og vår politikk på området ligger fast. Likevel har Høyre-leder Solberg sagt at vi er åpne for å diskutere utformingen av denne bestemmelsen for å se om det er mulig å fjerne det som mange opplever som et diskriminerende element i loven.

Høyre-leder Solberg har vært tydelig på at en slik forhandling må skje under noen klare forutsetninger: Kvinnenes rettigheter skal ikke svekkes og det skal legges større vekt på kvinnens og familiens vurdering av egen livssituasjon. Det betyr i praksis at kvinner som i fremtiden søker abort etter 12. uke i like stor grad som i dag vil få innvilget abort, slik også Erna Solberg ga uttrykk for i Debatten på NRK 1. november.

Diskusjonen om abortlovens paragraf 2 C handler med andre ord ikke om strikkepinner eller retten til selvbestemt abort før uke tolv. Å hevde dette er feil og skaper unødvendig frykt hos folk. Og så vidt meg bekjent er det heller ingen partier, med unntak av SV, som har tatt til orde for å fjerne abortnemdene og utvide retten til selvbestemt abort etter uke 12.

Det er 40 år siden abortloven ble kjempet frem og vedtatt i Stortinget. Etter den tid har det skjedd en enorm medisinsk og teknologisk utvikling. Det er derfor viktig at vi har en levende demokratisk diskusjon om grensene for teknologien, og de utfordringene utviklingen kan skape for menneskeverdet og etikken. Å la teknologien styre er også et valg, og det må gjerne Arbeiderpartiet ta, men vi er opptatt av å løfte de store etiske verdispørsmålene. Det skal derimot aldri være den enkelte kvinnens ansvar, men et ansvar vi som politikere og lovgivere har og skal ha.

Høyres utgangspunkt er at vi kan diskutere disse spørsmålene under en forutsetning om at kvinnens rettigheter ikke skal svekkes. Jeg har tillit til at partiledelsen ivaretar disse hensynene i forhandlingene som kommer.