Hjelp til å håndtere hverdagen

Foto:

Av
DEL

MeningerÅ ha psykiske vansker er blitt "vanlig", og mange tilstander krever profesjonell helsehjelp. Men vi kan også gjøre noe selv for å forebygge problemer, takle de problemene vi har bedre, eller hjelpe oss selv under og etter en eventuell behandling.

"Selvorganisert selvhjelp" er kanskje noe nytt og ukjent for deg. Selvhjelp dreier seg om hva du kan gjøre for å hjelpe deg selv til å håndtere hverdagen bedre og gjøre endringer når det trengs.

Det viktigste du kan gjøre for å hjelpe deg selv er å bli bevisst på at det er du som har ansvaret for ditt liv. Det vil ikke si at du nødvendigvis har skyld i problemene dine. Vi er alle født med, og får med oss, ulike forutsetninger i livet. Men det er uansett du som har dine problemer og det er du som må ta ansvaret for å kunne endre på det dersom du er i en uønsket livssituasjon. Men du trenger ikke å gjøre det alene. Det å evne å be om, og ta imot, hjelp er også en måte å praktisere selvhjelp på. Det viktigste er at du er sjåføren, og ikke passasjeren, i ditt liv.

Det er også av betydning å bli kjent med seg selv. Og ja, du kjenner sikkert deg selv ganske godt, men kjenner du virkelig dine styrker og svakheter i ulike situasjoner? Hvilken holdning har du og hvordan reagerer du i ulike situasjoner? Når reagerer du på autopilot uten å tenke deg om? Og hvilke gode og dårlige erfaringer har du fra livet som du kan lære av?

Ved å bli bedre kjent med deg selv kan du også bli bevisst på at du må si ifra dersom det er ting som ikke fungerer i din relasjon til dem rundt deg. Og du kan lete etter nye måter å gjøre ting på, og finne andre perspektiver. Du vet best hvor skoen trykker og hva som er viktig for deg.

Les også: Må datteren min gå under?

Ekte problemer kan gnage og hemme, og det er vanlig å bruke mye krefter på å omgå problemet. Derfor er erkjennelsen av at du har et problem, en viktig milepæl i arbeidet med å få det bedre. Det er ikke for at du skal presse deg selv ned, men for at du skal ha mulighet til å endre på situasjonen du er kommet i – dersom du ønsker det. For å få til en endring må du erkjenne at du har et problem. Slik kan du også bruke problemet, og det som er vanskelig, til å få det bedre. Det gir tilgang til å beskrive problemet, vurdere og sortere, og finne mulige nye måter å håndtere det på.

Det er viktig å være bevisst på at du ikke får gjort noe med ting som har skjedd, eller som du er utsatt for – uavhengig av hvem som har skylden. Det er kun tiden fremover du selv kan påvirke. Det kan derfor være fornuftig og ikke bruke for mye tid på å fundere på hvorfor du har det så ille, men heller på hvordan du skal komme deg videre. Hva kan du gjøre for å få det bra i dag og i tiden fremover? I dette ligger mulighetene og håpet for en endring.

Vi i Selvhjelp Norge – Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, jobber etter visjonen for den nasjonale satsingen på selvorganisert selvhjelp: "Alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er, og kunne ta kunnskapen i bruk når livsproblemer oppstår." Selvhjelp kan øves på og praktiseres på egen hånd i hverdagen, eller det kan trenes på sammen med andre, for eksempel i en selvhjelpsgruppe. En selvorganisert selvhjelpsgruppe er en gruppe uten leder som møtes jevnlig for å snakke sammen om det som er vanskelig og trene på å takle hverdagen bedre. Hvis du tror en selvhjelpsgruppe kan være noe for deg, klikk deg inn på selvhjelp.no/grupper eller ta kontakt med distriktskontoret i Buskerud, Vestfold og Telemark v/Anne Merete Bjørnerud.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags