Hvor blir det av den viktige veioppmerkingen i det trafikkerte veikrysset Knoffs gate / Schwartz gate på Strømsø? Dersom Drammen kommune er ansvarlige, burde de klare å merke opp de kommunale gatene her i byen i løpet av juni måned. Skyldes dette nedprioritering eller kommunal innsparing?

Vi skriver september måned og fortsatt har ikke kommunen klart å få merket opp disse to kommunale gatene. Dette er for dårlig.

Knoffs gate i dette kvartalet er en firefelts vei hvor veioppmerkingen kun er synlig mellom to kjørefelt. Inn i Schwartz gate er det tre kjørefelt hvor det midtre kjørefeltet ender mot midtrabatten fordi det er innkjøringsfeltet til Strømsø Senter. I dette området eksisterer det verken midtlinjer, fotgjengerfelt eller retningspiler i hvert kjørefelt.

I tillegg burde det vært hengt opp vegvisningsskilt i overhengende åk for hvert kjørefelt allerede i Knoffs gate inn fra Bjørnstjerne Bjørnsons gate, slik at bilistene vet hvilene kjørefelt som går hvor. Hvordan skal ellers ukjente bilister vite at det midtre feltet er for innkjøringen til Strømsø Senter?

Til sammenligning er det en svært god veioppmerking i Bjørnstjerne Bjørnsons gate (Rv 283).

Jeg vil minne Drammen kommune om trafikksituasjonen i dette veikrysset. På den ene siden ligger Strømsø Senter, på den andre ligger Marienlyst ungdomsskole, Strømsø barnehage, Strømsø sykehjem, Marienlyst stadion og Drammenshallen. Det er med andre ord et svært trafikkert veikryss, og fotgjengerovergang (kun med skilt) i svingen mellom disse enhetene og Strømsø Senter.

I tillegg oppstår det stadig farlige situasjoner bilistene imellom. Oppmerkingen av kjørefeltene eksisterer jo ikke, slik at biler og busser kjører i andre kjørefelt og kutter svingen mot møtende trafikk. Aller størst utfordring er dette for bilister som ikke er kjent i området.

Veioppmerking har svært mye med sikkerheten til både fotgjengere og bilister å gjøre. Nå anbefaler jeg Drammen kommune å få merket opp disse to gatene raskt før det skjer en påkjørsel eller kollisjon i dette veikrysset.