Her har naboer klagd lenge: – Skal tas i høst

– Det er bra at naboer sier ifra om slikt, sier kommunens driftsingeniør.