DRAMMEN: Denne uken kan du få med deg en historisk hendelse i Drammens byutvikling. Restene av Tangensporet, som ble bygget mellom Drammen stasjon og Tangenkaia rundt 1870, er straks historie. Da Drammens Tidende tirsdag var nede på havna, var jobben med å fjerne skinner, sviller og masse i full gang.

– Det gamle sporet skal rives i sin helhet og fjernes, forteller Torben Trogstad, som er prosjektleder på jernbaneteknikk i Bane Nor Utbygging, til Drammens Tidende.

Han forteller at eventuelle forekomster av forurensede masser vil bli håndtert før områdene benyttes videre til andre formål.

Det gamle sporet vil forsvinne nesten helt fram til Drammen stasjon:

– Det blir revet fram til den nye undergangen som skal bygges ved Ryddinggangen, forteller Trogstad.

PS: Vil du lese mer om Tangensporets historie? Da kan du ta en titt på Jo Sellægs rapport om Drammen havn, som du finner her (PDF)

Ferdig før sommeren

Ifølge prosjektleder Eirik Korsnes i Bane Nor, er deler av planen for området at det i tillegg til undergangen i Ryddinggangen skal bygges noen tekniske hus for Bane Nor.

– Når er Bane Nors jobb med å fjerne jernbanetekniske installasjoner planlagt ferdig?

– Arbeidene må være ferdig før vi tar i bruk hele prosjektet i 2025, veldig mye av dette arbeidet er vi nå godt i gang med og sluttføres før sommeren i år, sier Korsnes.

– Veldig fornøyde nå

I juni 2020 skrev Drammens Tidende om sameiet Gyldenløve Brygge, hvor flere av beboerne opplevde Bane Nors bruk av Tangensporet som et stort problem, med støy og dieselutslipp like utenfor vinduene, til alle døgnets tider.

– Dette har vært et pågående problem over lang tid nå. Arbeidet kan gjerne pågå til rundt midnatt, og starte opp igjen før klokken 05 på morgenen. Beboere har flere ganger bråvåknet av lokomotiv som dundrer rett på utsiden av husene, sa daværende styreleder i sameiet, Olav Burheim, til Drammens Tidende.

Tirsdag er nåværende styreleder Morten Skjelbred glad for at Tangensporet nå blir historie:

– Enkelte beboere er veldig fornøyde nå, sier han til Drammens Tidende.

Han sier at graden av problemer kom litt an på hvor Bane Nor plasserte vogner og utstyr langs Tangensporet og at det ble bedre etter kontakten med Bane Nor, men forteller at problematikken også har vært et tema etter at han overtok som styreleder.

Sjenerende gang- og sykkelsti

Når jernbanetraseen nå blir borte, har sameiet imidlertid et annet ønske:

– Det sameiet ønsker, er at man flytter gangveien som ligger mellom jernbanetraseen og sameiets bygninger, bort til jernbanetraseen. Slik det er nå, kommer syklister og fotgjengere helt inn på stueveggen til beboerne, sier Skjelbred.

Han forteller at sameiet har vært i kontakt med kommunen angående dette, men fått til svar at det foreløpig ikke ligger planer klare for hva som skjer i forbindelse med rivingen av jernbanetraseen.

– Beboerne opplever det sjenerende at gang- og sykkelveien er så nære husveggen, sier styrelederen.

Drammens Tidende har vært i kontakt med en rekke personer i Bane Nor og Bane Nor Eiendom for å få et svar på hva som nå skjer med området der den gamle jernbanetraseen har vært, men har foreløpig ikke fått noe konkret svar på dette.