Her står gang- og sykkelveien under vann: – Et gjentakende problem

– Dette skjer med jevne mellomrom.