LIER: Mange tror åpenbart at fartsgrensen er veiledende, for på Husebysletta i Lier ble elleve personer vinket inn av UP-mannskapene torsdag ettermiddag.

De hadde stilt seg opp med laser i 60-sonen, noe som utvilsomt ga resultater.

Samtlige av bilistene som ble stanset, ble belønnet med et forenklet forelegg hver. Størst bot fikk bilisten som ble målt til 84 km/t. Vedkommende må betale et forelegg for 9.300 kroner.

Sjåføren var forøvrig bare to km/t unna å bli fotgjenger.