Koronautbruddet og den store smittefaren har gitt både skoleledelse, lærere og elever en utfordring ingen av oss har stått i tidligere. Hjemmeundervisning for så å si alle elever er nytt for oss. Skolene må finne nye og kreative løsninger for å sikre at opplæringstilbudet blir så lite skadelidende som overhodet mulig.

Både politisk og administrativ ledelse og tillitsvalgte kan love at vi sammen med lærerne skal gjøre alt vi kan for at elevene i Drammen får et best mulig opplæringstilbud i den særdeles spesielle og krevende tiden vi har foran oss.

For å lykkes er det viktig at alle foreldrene står sammen med lærerne og utviser raushet om ikke alt oppleves optimalt fra første stund. For er det én ting som er sikkert, så er det at ikke alt kommer til være optimalt til å begynne med - og kanskje ikke på ganske lenge. I en slik situasjon vil samarbeidet mellom hjem og skole være helt essensielt i hvor vellykket hjemmeskolen blir.

Vi kan bare stille oss bak Joakim Bjørklund som er lærer ved Brandengen skole. Han oppsummerte situasjonen slik i en Twitter-melding, som er delt av ansatte i skolen over hele landet gjennom helgen:

«Vis raushet med lærerne der ute når hjemmeskolen starter. Det å lage gode undervisningsopplegg uten relasjon, tilstedeværelse og samspill er vanvittig vanskelig. Dette har de fleste av oss aldri gjort før og flere av oss kommer til å bomme».

Slik vil det være for alle lærerne. Og slik vil det også være for alle foreldrene. Vi vet at det blir vanskelig å følge opp egne barn i denne situasjonen. Noen elever kan i utgangspunktet drive seg selv videre ved hjelp av enkle instruksjoner fra læreren, mens andre trenger intens oppfølging og en tålmodig voksen for å holde konsentrasjonen oppe, selv i korte perioder. Derfor skjærer det selvsagt i alle lærerhjerter at de virkemidlene skolen har for å bidra til å jevne ut forskjellene, til en viss grad ikke lenger er der.

Skolene i Drammen har vært forberedt på stenging etter hvert som koronaviruset spredte seg i Europa og til Norge. Men uansett hvor godt forberedt man er, så blir endringen stor når vi faktisk står i en situasjon hvor skolene stenges, og elevene sendes hjem og må tilpasse seg en helt ny læringshverdag.

Noen av de eldste elevene i Drammensskolen logget seg allerede fredag morgen på datamaskinene sine hjemmefra til en hel dag med digital fjernundervisning. De lærerne som deltok i dette, kastet seg rundt fra den ene dagen til den andre, la all normal struktur og rutine til side og laget et opplegg der et bredt spekter av digitale løsninger ble tatt i bruk. Resten av lærerne brukte fredagen til å lage en gjennomtenkt plan for uka som kommer.

Felles for alle i drammensskolen er at den digitale infrastrukturen er på plass. Det gjør oss rustet til å gi et tilbud og kommunisere med alle elever i dagene og ukene vi har foran oss.

I første omgang er skolene stengt til 26. mars, men hvorvidt vi kan gjenoppta den ordinære undervisningen i slutten av mars, eller om det vil gå enda lenger tid, kan verken skoleeier, skoleledelse eller lærere si noe om i dag. Nettopp derfor er det viktig at vi har den digitale infrastrukturen på plass og kan planlegge et undervisningsopplegg som er rustet til å ivareta opplæringstilbudet også utover den perioden skolene er stengt nå.

Rektorene på den enkelte skole står ansvarlig for å organisere arbeidet i samarbeid med sitt personale. Lederne må få rom til å lede. Dermed blir hjemmeskolen løst på mange ulike måter. Fagmiljøene vil gjøre sitt for å lære av hverandre og dele de gode løsningene, men dette vil ta tid. Det må vi tåle i denne helt spesielle situasjonen.

Vi gjentar oppfordringen om raushet og understreker at foreldrenes lojalitet til opplegget blir viktig. Samtidig vet lærerne veldig godt at dette også blir vanskelig for foreldrene.

Derfor kommer vi her med noen velmente tips:

  • Et generelt og godt pedagogisk virkemiddel er struktur. Ha klare rammer som at man står opp til rimelig normal tid, spiser frokost sammen og starter skoledagen på den måten skolen har lagt opp til. Jo mer normal vi klarer å gjøre hverdagen for barna, jo bedre er det.
  • Alle kan ha behov for å få utløp for frustrasjoner. Det må vi akseptere, men vis raushet. Hvordan skolen har valgt å løse oppdraget den første tiden egner seg ikke å diskutere i kommentarfelt på ulike Facebook-grupper i denne situasjonen.
  • Se om du selv kan gjøre noen kloke grep som passer for deg og ditt barn, og gi gjerne tilbakemeldinger til lærerne om det er noe som bør justeres.
  • Er det noe som virker for rigid eller vanskelig å følge opp? Gi beskjed.
  • Spandér gjerne noen ord om hva som fungerer bra. Alle trenger et digitalt klapp på skuldra i disse dager.

Vi ønsker hverandre lykke til med hjemmeskolen og krysser fingrene for at tiden til lærere og elever kan møtes igjen på skolen, blir så kort som mulig.