Hodejeger Andreas snudde seg raskt rundt da krisa brøt ut. Løsninga ble en glassvegg fra tak til gulv

Da krisa var et faktum etablerte hodejegerfirmaet Headvisor raskt et smittesikkert intervjurom.