I dag søkte de om å bli universitet

Rektor Petter Aasen har sendt søknad om å gjøre om høyskolen til universitet.

Rektor Petter Aasen har sendt søknad om å gjøre om høyskolen til universitet. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) vil bli universitet. I søknaden står det ramset opp alle kravene høyskolen oppfyller for å endre sin status.

DEL

(Laagendalsposten) – I søknaden dokumenterer vi forhold knyttet til vår profil, strategi, organisering, kompetanse, utdannings- og forskningsvirksomhet og nasjonale og internasjonale posisjon. Søknaden skal svare på krav som nasjonale forskrifter stiller til universitetsakkreditering, sier rektor Petter Aasen til høyskolens hjemmeside.

HSN har arbeidet med søknaden siden institusjonen ble etablert 1. januar i fjor. Så sikre er de på å bli universitet at de allerede bruker nettadressen USN.no – altså forkortelsen på universitetet i Sørøst-Norge.

Det har hele tiden vært et mål at den nye institusjonen skal kunne bli akkreditert som universitet.

Torsdag 2. mars sendte Høgskolen i Sørøst-Norge søknaden til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) om å få status som universitet.

Vil bli universitet: Høgskolen i Sørøst-Norge har søkt om endret status.

Vil bli universitet: Høgskolen i Sørøst-Norge har søkt om endret status. Foto:

Arbeidet med søknaden

Høyskolen opplyser at styret behandlet et utkast til søknad 2. februar i år, og fattet følgende vedtak:

«Høgskolen i Sørøst-Norge søker om akkreditering som universitet. Rektor gis fullmakt til å godkjenne endelig søknad når studietilsynsforskriften foreligger og søknaden er bearbeidet i tråd med denne».

Den nye studietilsynsforskriften ble vedtatt av NOKUTs styre 7. februar i år. Rektor og hans medarbeidere har deretter ferdigstilt søknaden i tråd med kravene i den nye forskriften.

Kvalitetsarbeid over mange år

Søknaden er et resultat av møysommelig kvalitetsarbeid over mange år ved de tidligere institusjonene som i dag utgjør HSN.

Rektor Petter Aasen sier til USN.no at en universitetsbetegnelse i seg selv gir et konkurransefortrinn.  Det gjelder blant annet rekruttering av medarbeidere og studenter, eksternt samarbeid og mulighetene for å hevde seg på nasjonale og internasjonale konkurransearenaer for finansiering av forskning og utviklingsarbeid.

Det er ikke sikkert når Høgskolen i Sørøst-Norge får et svar på om de får kalle seg universitet eller ikke.

LES HELE SØKNADEN HER!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken