For en fantastisk 17. mai vi hadde i Drammen i år!

Det har gått opp for oss at verken det å være flere mennesker sammen, eller å leve i et fritt land, er noe vi kan ta for gitt. Og på 17. mai ble Drammen sentrum fylt til randen av glade voksne, jublende barn, og flotte, marsjerende musikanter.

Korpsmusikk på 17. mai har en helt spesiell plass i manges hjerter. Marsjene som vi har hørt siden vi var barn, skaper bånd og fellesskap til foreldre- og besteforeldregenerasjonen, så vel som til kommende generasjoner. Korpsene har en viktig rolle i å bevare kraften og begeistringen rundt nasjonaldagen vår. De blir dermed bærere av viktige verdier og tradisjoner.

Som korpsleder i Øren skolekorps – og med dette korpset som eksempel – vil jeg si noe om situasjonen til korpset resten av året. Øren skolekorps er et av Drammens største korps med 40 hovedkorpsmusikanter og 27 aspiranter og juniorer. Systematisk rekrutteringsarbeid har gjort at vi har blitt en stor gjeng. Et godt og inkluderende miljø gjør at mange blir værende der lenge, og aldersmessig strekker musikantene seg fra 1. klassinger til russ.

Korpset spiller ved flere store anledninger i nærmiljøet, som på julaften, ved julegrantenning, svennebrevutdeling og på 1. skoledag. I tillegg arrangeres det konserter, og korpset deltar, og har gode plasseringer, i både distriktsmesterskap og NM.

Det er altså på grunn av hardt arbeid og mye moro gjennom hele året at hele byens befolkning kan glede seg over flinke musikanter på 17. mai.

Det er bare ett skjær i sjøen: Øren skolekorps har ikke noe egnet lokale de kan øve i. Per i dag er de ukentlige øvelsene i et aktivitetsrom på Øren skole. Rommet er cirka 60 kvadratmeter. Slagverket alene fyller rundt 15 av disse, nærmere bestemt fire store pauker, trommesett, stortromme og symbaler på stativ, xylofon, mm. Du kan selv regne ut hvor mye plass det blir til de 40 hovedkorpsmusikantene.

I tillegg blir lydnivået svært høyt. Akkurat nå lar det seg gjøre å øve der, men til jul, når åtte juniorer kommer opp i hovedkorpset, blir situasjonen kritisk. Da har korpset ingen steder å være. De siste årene har Øren skole fått store tilbygg. I tillegg er det satt opp en flerbrukshall i området. Korpset har meldt sine behov i alle relevante fora i forbindelse med disse utbyggingene, men kommunen har valgt å prioritere idrett på bekostning av kultur.

Mange barn vil gjerne mestre å spille et instrument. Rekrutteringen er god, og korpset er i vekst. Utsiktene til flott musikk i 17. maitogene i årene som kommer burde være de beste. Det forutsetter imidlertid at korpset har et sted å øve. Noe som igjen forutsetter politikere som prioriterer kultur.